Klipp og kommentar, 05.02.2007

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Vil ha beredskapslager for korn

Nationen.no melder 2.2.07 at ”Terrortrusselen og klimaendringene er blant grunnene til at norske kornbønder vil staten skal bruke en halv milliard på å bygge opp et beredskapslager for matkorn.” ”I en krisesituasjon risikerer vi å sitte uten matkorn, sier Torbjørn Skei, leder i Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KiO). Han vil at staten skal investere i et kornlager.”

Skei anslår at lageret av hvete bør være på 200.000 tonn. Han viser til at matmelindustrien kan benytte seg av et slikt lager, samtidig som det øker norsk beredskap. Skei sier også at ”Ingen kan lenger garantere at vi ikke får et uår på kornsiden.”

Lageret bør tilhøre den norske stat i sin helhet.

Tall fra SSB viser at norsk totalproduksjon av korn i 2006 ble beregnet til 1,2 millioner tonn, av dette utgjør hvete 389.700 tonn, bygg 552.400 tonn og havre 258.400 tonn.

NKA kommenterer

Det er et godt forslag Skei her fronter og det er å håpe at dette innen rimelig tid blir en realitet. Lagervolumet bør allikevel opp på 12 mnd forbruk av korn slik det var for noen år siden. I tillegg bør man ha kontroll på såvaren slik at dette ikke skulle bli en minimumsfaktor.

På hjemmesiden http://home.online.no/~lar-hoeg kan det leses mer om privat lagring av mat og hvordan det offentlige bør tenke om denne meget viktige saken.

 

Heimvernet ut i krig

Flere media melder nå i helga at norske heimevernsoldater skal ut i internasjonale operasjoner. Dette skal være klart i løpet av året. De skal ut i NATO og FN operasjoner.

HV sjef, generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold, sier til Aftenposten at det blir frivillig å reise ut, og soldatene skal ikke bære forsvarsuniformer.

Det skal dreie seg om vakt- og sikringsoppdrag for de 150 soldatene som i første omgang er aktuelle i en tre måneders periode.

NKA kommentarer

I en tid da det norske landforsvaret ligger med brukket rygg, etter den brukne geværs politikk i flere år, skal altså Norge også tappes for de siste styrker vi har som kan agere på få timers varsel ved et evnt. millitært angrep. Man undrer seg om ikke det kan sitte mennesker å bevisst uthule det norske forsvar i enda høyere grad.

HV styrker har jo sin misjon i Norge, det ligger i ordet heimevern. De er heller ikke trenet til utenlands operasjoner hvilket ofte er under andre klimatiske forhold, andre kulturelle forhold og ikke minst vil forholdene kunne være svært militærfaglige tøffe. Slik tøff trening er de langt fleste HV soldater ikke grundig gjennomtrenet for. Skal man sende ut HV styrker som er trenet tøft nok (norske spesialstyrker)– vil man ytterligere svekke det norske mobiliseringsforsvar – det var vel ikke meningen?!

En er redd for at det bare er et tidsspørsmål før de første norske soldater kommer hjem i boddybags – og hvilket sørgelig endelikt man da fikk etter at man ikke fikk den nødvendige trening man burde ha krav på før man ble sendt utenlands.

Det som også er alvorlig er det tema NKA tidligere skrev om i artikkelen: Norges Chamberlain?