Klipp og kommentar, 04.04.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Israelsk etteretningssjef spår Iran-Hizballah-Syria angrep på Israel i sommer

 

Det er Debka.com den 2.4.07 som melder dette. Det er Maj. Gen. Amos Yadlin som brifet det Israelske kabinett om dette temaet i begynnelsen av april. Bakgrunnen er at Iran, Syria, Hizballah og Hamas venter at USA angriper Iran i sommer og de vil da slå tilbake ved å gå til krig mot Israel. I følge Yadlin kan dette tenne en konflikt som den verden så under 6 dagers krigen i 1967 med mange involverte.

 

Vi skal også legge merke til at Russland, i følge Debka.com 3.4.07, nevner at general Yury Baluyevsky, sjefen for general staben for de militære styrker, uttalte at et slikt angrep på Iran fra USA vil ha globale implikasjoner. Han tror nok Iran kan bli satt militært tilbake, men nevner altså i samme åndedrag dette med ”globale implikasjoner”.

 

   

NKA kommenterer

Det er de klassiske konstelasjoner som her fremtoner, slik de var under ”den kalde krigen” – som noen trodde var over. Noen tror også at Russland kjemper mot Islams utbredelse og det er på sett og vis sant, MEN der Russland og Islamske stater har felles interesse mot Israel jobber de tett sammen. Og nå nevnes det altså at Israel kan bli til del en flerfronts krig inklusive angrep fra Gaza. Det er ikke usannsynlig at regien her innehas av flere hovedsteder som for eksempel Teheran og Moskva.

Oppe i alt dette ligger Norges Nordkalott, som man kan gjøre seg noen egne tanker om når USA entrer enda en storkrig og bindes opp ytterligere.

 

Vi husker at i følge historien lastet Russland opp sine flybårne atomvåpen under Yom Kipur krigen i 1973, men bl.a. maktballansen med USA den gang hindret en slik forflyttning fra Russland til Midtøsten og en eventuell bruk mot Israel som etter hvert var på vei til Damaskus.