Klipp og kommentar, 01.04.2007

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Sharia i tysk domstol

I Norge IDag finner vi den 22.03.07 en artikkel med tittelen ”Sharia i tysk domstol”.

Og det siteres: ”En tysk domstol så ikke konebanking og drapstrusler som gyldig grunn for umiddelbar skilsmisse. Begrunnelse: Ekteparet hadde marokkansk kulturbakgrunn, og islam tillater ”konetukt”.” Og videre: ”Tyskland er i harnisk over at en lokal domstol i Frankfurt begrunnet en rettslig kjennelse i en skilsmissesak med henvisning til en sure i Koranen. Dommen kan tolkes slik at loven er mindre streng overfor hustruvold utøvet av muslimske enn ikke-muslimske menn ettersom Koranen hjemler ”konetukt”.” (…)

”Den oppsiktsvekkende dommen baserer seg på mer enn bare kulturbakgrunn i generell forstand. Dommen referer helt konkret til sure 4:34 i Koranen som tradisjonelt tas til inntekt for at menn faktisk har rett til å tukte sine hustruer. Suren lyder (i Bergs norske oversettelse) slik:

”Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. De, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, – stor.”” (fet skrift red. anm.)

 

 

NKA kommenterer

Bibelen tillater ikke et ektepar å skille seg uten for hors skyld. Men Bibelen tillater heller ikke en ektemann å utøve vold mot sin kone det står derimot:

”Likeså dere ektemenn: Lev med forstand sammen med deres hustruer som det svakere kar, og vis dem ære, da de og er medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal hindres.” (1. Peters brev 3, 7)

Og i vers 1 samme sted kommer formaningen til kvinnen – altså både til kvinne og mann for å legge grunnlaget for et godt hjem.

Denne muslimske familien i Tyskland burde fått en Bibel og veiledning til virkelig Fred, samtidig som kvinnen fikk det fysiske vern som hun trengte til dette ordnet seg. Det er et himmelvidt gap mellom Koranens kvinnesyn og Bibelens, en muslim som konverterer til Kristus får sitt liv i dødsfare.

 

Så ser vi at Koranen snikes inn i vestlig lovverk – det er godt på vei inn i det norske også, så ikke se det som usannsynlig at vi kan få tilsvarende dommer her! Norsk lovgivning og rettspraksis ser ut til å gå i den retning at kvinner går en enda tøffere tid i møte bla pga en ikke gammel høyesterettsdom som gav blankofullmakt tilspredning av rå pornografi, om man kan bruke et slikt uttrykk – pornografi er jo rå uansett. Resultat vil prege hele samfunnet, men kvinnen er kort og godt den svakeste part og det vet alle. Er det ingen mann til å verne/hegne om henne blir det tilstander som for eksempel i Iran under Sharia!

 

Frankfurt byrett skal ha erklært dommeren som hittil har ført saken, og som forøvrig ser ut til å holdes anonym, uskikket til å videreføre saken. Skrives det i Norge IDag.