Klipp og kommentar, 26.04.2006

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Bibelbrenning henlagt

 

melder Norge I Dag 25.4.06 og skriver videre:

”Otto Jespersens bibelbrenningsstunt i Ålesund, ble anmeldt av kristne i Bergen. Nå er anmeldelsen henlagt.

Ifølge politiadvokat Gudrun Kalavatn i Sunnmøre politidistrikt er det tre grunner til at politiet mandag ettermiddag bestemte seg for å henlegge saken, skriver VG.

Politiet tar hensyn til ytringsfriheten, at handlingen ikke omfattes av et forbud hjemlet i lov, og at det er viktigere for politiet å bruke ressurser på andre saker.”

NKA kommenterer

Politiet viser til ytringsfrihet og viktigere saker. Etter min mening viser dette minimal tenkeevne av våre forvaltere av lov og rett. Bibelen er selve fundamentet for vår kultur og er nedfelt i Grunnloven bl.a. § 2 – som er basis for all forvaltning også strafferetten. Skulle ikke dette være en topp-prioritert sak å ta tak i og prioritere?

Så snakker man om ytringsfriheten. I den tidligere § 100 i Grunnloven om ytringsfrihet var det strengt forbud mot ”forakt for Religionen” – bestemt form entall – altså den religion som Bibelen forkynner og som § 2 hevder. Der fant man selve begrunnelsen for at mennesket var så verdifullt at det skulle ha frihet til frimodige ytringer.  Nå forstår ikke polititjenestemenn så mye at de med sin forvaltning skjærer av den grein som ytringsfriheten sitter på – og for så vidt folks respekt for lov og orden.

Brenning av Bibelen har en fundamental effekt ute i folket og det vil jeg tro både de som gjorde det på Qvartfestivalen i Kristiansand og Jesperen vet når de brenner Bibelen i full offentlighet.