Klipp og kommentar, 25.03.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Erkebiskop vil ha skapelsesberetningen ut av skolene

 

NTB meldte 21.03.06 at erkebiskop Rowan Williams av Canterbury som er religiøst overhode for verdens 77 millioner anglikanere, mener at den kristne skapelsesberetningen ingenting har å gjøre i skolen.

Rowan mener at kreasjonismen ikke må fremstilles som en alternativ teori på linje med de andre teorier.

 

 

NKA kommenterer

Dette er meget interessant. Det begynner å storme rundt 1. Moseboks skapelsesberetning og dermed kan det synes at darwinismen begynner å føle seg truet, for er man ikke truet vil man normalt forholde seg rolig, i hvert fall mht denne saken.

 

I USA brukes det i flere delstater læremateriell som sår tvil om at jorda er millioner av år gammel, ved at man viser at fossiler ikke kan være riktig datert.

 

Bestiller man DVDen med tittel ”Thousands… not billions” fra www.answersingenesis.org vil man få førstehåndskjennskap til helt nye dateringsmetoder som medfører at den etablerte sannhet virkelig får problemer, mht de mest brukte dateringsmetodene brukt i dag. DVDen dokumenterer at ved bruk av ulike dateringsmetoder (de mest vanlige) får en aldre fra 800 000 år til 1 500 000 000 år når man alderstester det samme steinmateriale.

14C metoden blir også kraftig belyst og man påviser også 14C i diamant, noe den skulle vært tom for om den var millioner av år, i følge DVDen.

 

For den som skulle tro at slike vitenskapelige funn som er gjort i denne videoen fra AiG, er gjort av for eksempel av amatørgeologer er så ikke tilfellet. De som er med i dette teamet som jobber med disse spørsmål har universitetsutdannelse og de fleste har en doktorgrad innen sitt fagfelt.

 

Sett av et par hundre kroner og bestill DVDen som er en kortfattet informasjon på 48 minutter. I tillegg er det flere intervjuer av de som er med i filmen, der man går litt mer i dybden. Vil du være oppdatert når det gjelder dateringsmetoder er dette en god mulighet. Kjenner du en geologistudent bestill flere og gi den i gave.

 

DVDen er ikke bare interessant fordi den kommer opp med ny informasjon, men informasjonen er seriøst presentert av solide fagfolk som tar naturen og Guds Ord på alvor.