Klipp og kommentar, 20.10.2006

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Ett ulvepar dreper nesten én elg om dagen

Nationen.no melder 07.10.06 følgende, fritt gjengitt:

En undersøkelse i et samarbeidsprosjekt mellom fagfolk ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, og det skandinaviske forskerprogrammet Skandulv viser at norske ulver er skrubbsultne i sommerhalvåret og et ulvepar (alfapar, dvs to lederdyr en hunn og en hann) som har valper dreper nesten én elg hver dag. Bakgrunnsmateriale, fra i sommer, stammer fra undersøkt ulv østenfor Kongsvinger på grensen mellom Norge og Sverige. De fulgte et alfapar i fire uker og forsker Petter Wabakken bekrefter at i løpet av de fire ukene ble 24 elg (21 elgkalver og tre ettårige elger) og åtte sau drept av ulveparet. Området ulveparet jaktet på var i areal ca 473 km2.

Det overrasket forskerne at ulven tok så for seg av elgkalver og ikke flere større og syk elg.

Petter Wabakken bekrefter at et alfapar dreper langt over 100 elger på ett år, noe de med sikkerhet kan slå fast etter sommerens undersøkelser som er relativt unike i verdenssammenheng.


NKA kommentarer

Det er litt til å underes over at vi nordmenn må bruke millioner i forskning for å skjønne hva generasjonene før oss skjønte – rovdyr koster både tap av vilt, beitedyr og skaper mye frykt for mennesker samt at de til tider også tar livet av mennesker. Wabakken sier at de må ha kr 750 000,- for å drive denne type forskning i et år.

La oss si at en gjennomsnittlig slaktevekt for en elgkalv er ca 65 kg. Ganger vi 65 med 21 elgkalver til en pris av ca 80,-/kg koster et slikt tap brutto kr 109 200,-/mnd. Og legger vi til 3 ettårige elg og 8 sau kommer vi opp i totalt et bruttotap på ca kr 150 000,-/mnd! Forvaltning koster og feil forvaltning koster mer.

Fra Sverige leser vi i Nationen den 17.10.06 at ”Den nye svenske regjeringa vil innføre lokal forvaltning av rovdyra og rett til å skyte alle rovdyr som angriper husdyr og hunder. Forskereliten i Sverige frykter økologisk katastrofe.” Hva er så en økologisk katastrofe (?) – om det er at mennesker skal kunne forvalte naturens resurser slik man har gjort i generasjoner har forskereliten rett – men det er altså ingen katastrofe og dermed har de beviselig feil. Den samme åndsstrømning har vi blant en del norske rovdyrforskere – de tilber rovviltet i stedet for Skaperen av himmel og jord.

I Sverige er det nå steder, for eksempel i regionen til nyvalgte Centern representant i Riksdagen, Erikkson der elgjakta er avlyst pga et stort trykk av rovdyr. Erikkson opplyser at i Sverige er Riksdagens mål 1000 bjørn, men i dag er det minst 2 500 bjørner i Sverige.

Det er til å undre seg over at man nå i Skandinavisk rovdyrforvaltning ser ut til å ønske seg tilbake til tidlig 1800tallet før man startet en ”nødvergeaksjon” for å skape levelige forhold for innbyggerne i Norge, da vi kan lese følgende:

”Den desimeringen av rovdyrbestanden som fant sted i Norge i forrige århundre hadde sin grunn bl.a. i skaden den voldte. En ”Oppgave over de fældede rovdyr for hvis ødelæggelser der af amtscommunerne er utbetalt præmier i året 1850” meddelt av can. Juris M.B. Tvethe, viser følgende.

 

Til sammen i Norge:

Bjørne             246

Ulve                 191

Gauper            118

Jerv                   39

Ørne             2 426

 

For årene 1846 - 1850 er tallene slik:

Bjørne             1 324

Ulve                 2 123

Gauper               592.” (Kilde her)