Klipp og kommentar, 19.06.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Slutt for omstridt vekkelse

Utsyn.no meldte 29.05.06 følgende:
”Pensacola-vekkelsen” skulle pågå til Jesus kom tilbake. Nå har ledelsen stukket av og bygningene er nesten tomme. 
For ti år siden stod det køer av folk utenfor menigheten Brownsville Assembly of God som ville oppleve Den hellige ånds kraft. Også en del norske kristenledere kom begeistret tilbake fra besøk i menigheten, og ville videreføre vekkelsen i Norge. Dette var vekkelsen som ifølge den kjente koreanske pinsevenn-lederen David Yonggi Cho skulle vare til Jesus kom igjen.”

Utsyn skriver også at menigheten er redusert til noen hundre og både ansatte og medlemmer har falt fra troen. Ledelsen har forlatt menigheten til fordel for ”fetere kall”, som de skriver.

 

NKA kommenterer

Som en del av trosbevegelsen, men dens trang til å styre Gud med manifestasjoner og lignende er det ikke underlig at de havner der man kan lese over. Trosbevegelsen har sitt fundament i mennesket selv og sin egen forherligelse og de mener å ha kontroll over Den Hellige Ånd. Men den som virkelig har kontrollen over trosbevegelsen er Djevelen selv, han kontrollerer dem på en slik måte at de ikke vet hva som skjer og hvor de blir ført. Deres ledere

Bør man ikke tro ikke vet hva de driver med?

NKA har tidligere publisert en artikkel med tittelen ”Rodney Howard-Browne” der det dokumenteres hvor ødeleggende den såkalte ”Toronto-blessings” har vært og er og hvordan dets ledere manipulerer folket og truer ”opponenter”.

For den som tror han trenger noe i tillegg til Guds Ord er det så enkelt at; vi har i Bibelen allerede mottatt evangeliet om Jesus Kristus den oppstandne Frelser – det holder for tid og Evighet.ID-topp til Norge i september

 

Utsyn nr 12-2006, side 4, skriver fritt gjengitt:

ID-topp (Intelligent Design) Paul A. Nelson argumenterer for at skaperverket ikke skyldes tilfeldigheter. Det er et resultat av en intelligent skaper.

Norsk Luthersk Misjonsamband, Normisjon og Laget står bak det siste møtet Nelson skal delta på og forsamlingsleder Gunnar Elstad i Misjonssalen håper mange vil delta. Elstad uttaler til Utsyn at ”-Mye naturvitenskap har tatt monopol på sannheten. Derfor synes jeg det er viktig å utfordre den dogmatiske darwinismen.” Han sier også at Nelson vil gi alternativer til darwinismen.

 

NKA kommenterer

Denne mannen, Nelson, som i følge egen utsagn liker å lytte til rockemusikk skal altså nå til Norge for å fortelle oss at det står en kraft bak naturens tilblivelse. Dette vet jo allerede enhver kristen, og denne kraft er nedfelt i vår trosbekjennelse ved Gud Fader/Jesus Kristus/Den Hellige Ånd.

Troen på Bibelens Treenighet har ID-bevegelsen store problemer med å godta, der i gården er man svært vag på hvem denne kraft er og ofte defineres den ulikt av hvem man spør.

 

I artikkelen ID bevegelsen implementeres i Norge? kan du kort lese hva ID bevegelsen er for noe og hvilke grunnverdier den bygger på.

 

Nelson kommer fra USA (er redaktør av ”Origins & Design”) og ID bevegelsen i USA tror generelt på, eller er offentlig nøytrale om, de millioner og milliarder av år som evolusjonistene tror på. Det er på en måte en slags ”i pose og sekk” strategi. Man vil altså ikke tro at Gud som er allmektig skapte på seks vanlig dager og hvilte den syvende, slik vi kan lese det i 1. Moseboks første kapitler. Da har man altså åpnet fullt opp for Bibelkritikken, som til sist fornekter Jesus Kristus, Hans oppstandelse og også en evig fortapelse.

Da har man egentlig havnet der darwinismen vil ha oss; i fornektelsen av Guds Ord og Gud som Skaper.

Jeg tror Elstad med flere her ikke er klar over hvilket syn på Skaperverket man nå åpner for.