Klipp og kommentar, 18.04.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

 

 

Skilsmisser ødelegger barna og vanskeliggjør deres fremtid

 

Dagen melder 11.04.06 med Forskning.no som kilde, fritt gjengitt:

Barn av skilte foreldre har økt risiko for angst og depresjon, viser ny forsking. Undersøkelsene tyder også på at skilsmisse er noe smittsomt.

 

Ved en skilsmisse kan det grunnleggende behovet for å høre til et sted skades og barna blir dermed utrygge. Av dette kommer det flere psykiske plager en hos unge og voksne barn som har sine opprinnelige foreldre. Førsteamanuensis Ingunn Størksen ved Senter for åtferdsforsking ved Universitetet i Stavanger, sier at dette er i tråd med internasjonal forskning. Hun har fått svar på et spørreskjema som er sent til 9.000 ungdommer i alderen 13 til 19 år.

 

Dagen skriver: ”Foreldra si skilsmisse verkar også inn når barna skal gifte seg. Vår erfaring er at folk som kjem frå skilsmisseheimar har vanskelegare for å gå inn i varige og forpliktande forhold. Skilsmisse er på ein måte smittsamt.” Man har mistet mye av det forbilde som gir hverandre kjærlighet selv når ting er vanskelige.

Størksen sier også at det er tre ganger så høy sjanse for et samlivsbrudd for ektepar der begge foreldre er skilt og dobbel sjanse når en av foreldrene er skilt.

 

Hofstad i UiO er ikke overrasket over disse funn og mener det må gjøres noe med holdningene. Innstillinga må ikke være slik at en bare skal prøve ekteskapet for å se om det går bra, for det vil alltid dukke opp vanskelige ting. Han mener at ”dersom ein gjev kvarandre lovnad om livslang truskap, og går inn i forholdet med den innstillinga, då er det langt større sjanse for å lukkast.”

 

 

NKA kommenterer

Her kommer de brutale og sjeleråe skilsmissesannheter på bordet gjennom konkret forskning på et stort materiale: 9000 tenåringer. Det er ufattelig hva som har foregått inni dem som kunne utsette sine og etterslekta for dette.

Og enda er ikke de konkrete samfunnskostnader i milliardbeløp regnet inn, dette har ikke samfunnet råd til! Og slettes ikke har enkeltindividene dette gjelder råd til en slik start i livet! De har selvsagt ikke mistet sitt menneskeverd, disse unge, men de har fått en ballast av sine foreldre som de ikke har fortjent og som tilsier at den voksne generasjon skulle skamme seg dypt og lenge og be sine barn om tilgivelse og finne sin opprinnelige ektefelle igjen og i tilgivelsen forene seg!

 

Storsamfunnet hjelper til så godt de kan med å rive hjem i Norge, med liberalisering av pornografi, vanskeliggjøring av økonomien til dem som ønsker å gjøre en ekstra innsats med barna hjemme og mer kunne vært nevnt.

I tillegg prøver man å skjule fakta når disse saker skal opp i Storting og Regjering. Hadde man lagt disse fakta på bordet, som Størksen nevner, ville mangt sett annerledes ut. Jeg tror vi bl.a. ikke ville hatt en Likestillingslov som langt på vei har maltraktert synet på oppgavene i hjemmet, med den konsekvens at barna overlates til det offentlige i form av barnehager, SFO etc godt hjulpet av statens pengesekk.

Hvor mange ser ikke også på de 30 minuttene om morgenen da alt skal skje før barnehage og jobb som døgnets mareritt avløst av det neste mareritt da barna skal hentes!

Dette med mer resulterer i at foreldrene dønn slitne når de da er sammen med sine barn, og dønn slitne når barna har lagt seg og når man hadde en mulighet til litt samtale. TV og video blir da barnepassere utover kvelden og far og mor sitter nedtrykt i sofaen fyller seg med film etter film…satt på spissen, men ikke så langt unna sannheten.

 

Denne livsstilen blir det skilsmisser av!