Klipp og kommentar, 15.05.2006

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Bibelbrenner og råkjører

 

Aftenposten melder med NTB som kilde:

”TV-kjendisen Otto Jespersen må sone 15 dager i fengsel etter at han er blitt dømt for å ha kjørt for fort.”

 

I flg. samme kilde er det ikke første gang han blir tatt for råkjøring derfor slipper han ikke unna med samfunnstjeneste denne gangen.  Han blir fratatt sertifikatet for 11 mnd. De skriver videre: ”Det var 1. februar han ble tatt i 132 kilometer i timen i Hell-tunnelen i Stjørdal.”

 

 

NKA kommenterer

Hadde det ikke vært fordi denne nyheten har svært interessante prinsipielle sider hadde man ikke kommentert den. Gjør folk feil – så er det en politisak som de får ta seg av og vedkommende får ta sin straff og ferdig med det. Det er ingen grunn til å henge ut manne i pressen og slik tilføre han tilleggsstraff.

 

Men politiets behandling av Jespersens sak som bibelbrenner og råkjører reiser interessante spørsmål fordi også politiet sier at ”fart dreper”. Og å drepe er straffbart i flg. budet gitt på Sinai – ”du skal ikke slå i hjel”. Dette er en sentral del av G.T. og det var deler av GT  Jespersen rev ut og brente i Ålesund.

 

Da er det man undres på politiets vurderingsevne når de tar en mann for å overskride de av myndighetene fastsatte fartsgrenser fordi fart dreper – og at man på den andre siden kan se gjennom fingrene med at man brenner selve rettsfundamentet (rettskilden) for å hevde at å drepe er galt. Forstå den som kan . ”Overfladiskhet er tidens svøpe, skoleflink og puggbelært, uten innsikt i Guds rike, uten utsikt vidt og fjernt.” Man skjønner snart ikke de enkleste og klare sammenhenger lenger i vår tid og RETTEN går under. Man ser igjen og igjen sannheten i ordene: ”- og de treder frem for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett, å ha rett, og den som har urett, å ha urett.” 5.Mos. 25,1. Dette er tanker som man bør ta med seg til politikammeret i Ålesund når nå saken om bibelbrenning er anket og skal prøves på nytt. En viss sammenheng i våre tjenestemenns vurderinger må en vel kunne forvente?