Klipp og kommentar, 14.02.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Advarer mot barnehage for barn under tre år

 

NTB melder, fritt gjengitt, at barn kan ta skade av å bli sendt i barnehage før de er tre år gamle og bør ikke sendes i barnehage før dette. Det er den australske oppdragelsesguruen Steve Biddulph som sier dette i følge avisen The Sunday Times.

Steve Biddulph som selv var tilhenger av teorien om at barnehager var best for barna, sier nå at myndigheter ikke bør subsidiere barnehager, som han anklager for å gjøre en dårlig jobb. Legg isteden til rette for mødre kan være hjemme med småbarna. Han har 20 års erfaring med psykologisk behandling av barn.

NTB skriver ”- De beste barnehagene slet med å oppfylle de minste barnas behov innenfor rammen av en større gruppe barn. I de verste ble barna forsømt, de ble skremt og framsto noen ganger som så ensomme at det gjorde vondt langt inn i hjerterøttene, sier Steve Biddulph.”

Voldelighet og andre sosiale problemer blir også et resultat ved lange opphold i barnehagen.

 

NKA kommenterer

Barnehager har aldri vært et gode for barna og heller ikke for foreldre. Det er og blir en frukt av et system som ikke er bærekraftig og er sterkt egosentrisk i favør av de voksne individer.

Resultatet er at barna lider, de voksne lider og det er et svært tøft sted å arbeide for de ansatte.

 

Ble hjemmene igjen ”fulle av barn” ville både voksne og barn trivdes og det ville være enkelt å finne seg lekekamerater ute i gata og de voksne ville treffe andre voksne, disse voksne som i dag jager karrieren bak en PC på sitt 4 m2 store kontor fylt opp med reoler og støv.

 

Det vil sikkert ikke mangle på bortforklaringsmodeller mht Biddulphs bok som kommer i mars, fra den norske sosialsistiske regjering eller andre miljøer som er dypt preget og styrt av statsfeminismen. Bortforklaringene vil allikevel ikke stemme med det vanlige folk opplever i sin hverdag.

Hvor mange har ikke snakket med mødre som ønsket seg mer tid sammen med barna og de samme mødre ser langt etter de mødre som er hjemmeværende og unngår det totale stress man opplever hver morgen og kveld når barn skal ”leveres og hentes” som en ”hvilken som helst annen pakkepost.”

 

Når voksne behandler sine barn slik i oppveksten, kanskje deres viktigste periode i livet, hva tror de kan ventes av omsorg for sine foreldre når de havner på aldershjem eller før den tid?

 

Satt på spissen? Vel, ser vi på statistikken over mental behandling som barn nå trenger så er det snakk om alvorlig omsorgssvikt for veldig mange hjem. Og en god del av dette bunner i mangel på tid!

I 2004 fikk 39.340 barn behandling for psykiske lidelser. 3000 stod på venteliste. Dette er dobbelt så mange som i 1998. Her kan man i hvert fall ikke legge skylden på kontantstøtten., selv om statsfeminismen sikkert ikke er fremmed for tanken?