Klipp og kommentar, 10.08.2006

 

Gaarder får sitt pass påskrevet 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.08.06

 

 

Dagen.no for den 8.8.06 har intervjuet redaksjonssjef i Dagbladet, Helge Øgrim om Jostein Gaarders kronikk ”Guds utvalgte folk”. Øgrim sier det minner om antisemittisme.

Dagen forteller at på bloggen Øgrim driver på Dagbladet.no skriver han at hvis noen hadde skrevet det samme om Libanon og libanesere ”ville han utvilsomt og med all rett bli kalt rasist og muslimhater”.

Øgrim kaller uttalelsene til Gaarder for urovekkende. ”– Gaarders måte å angripe det jødiske folket og den jødiske religionen er urovekkende.”

 

Om Gaarders bruk av ordet barnemordere sier Øgrim: ” – Hvis man vil være brutal mot Gaarder, kan man spørre om ikke dette lyder av gamle toner som vi kjenner igjen fra forestillingen om jødene som barnemordere. Det er en dyp og mørk strøm i antisemittismen som har eksistert i vår kulturkrets i mer enn 1700 år, sier Øgrim og legger til at Gaarder som tidligere filosofilærer burde hatt et reflektert forhold til dette.

 

Dagen nevner også at Gaarder siterer Adolf Eichmanns begrep ”Endlösung der Judenfrage”, men setter inn palestiner i stedet for jøde. Hvordan reagerer du på det?

”– Påstanden om at jødenes behandling av palestinerne er like ille som nazistenes behandling av jødene er svært provoserende. Dessuten underminerer det vårt forsvar mot nazistisk ideologi, hevder Dagbladets redaksjonssjef.

- Det er en helt uakseptabel måte å omtale en folkegruppe på. Det ligger farlig nær opp til etablerte begreper om hets og ringeakt mot en folkegruppe. Jeg har veldig vanskelig for å tro på hans forsikring om at han egentlig er en jødevenn, sier Øgrim.”

 

Nils Butenschøn, forteller til Dagen at Gaarder umulig kan ha forstått rekkevidden av sin egen språkbruk.

 

NKA kommenterer

Det er sjelden en ser en slik avstandtaken til en persons uttalelser, selv i fra miljøer som ofte ikke er det man kan kalle nyanserte og objektive i Midt-Østen konflikten. Dagbladet trykket selv et av de verste jødefiendtlige karikaturer av Ehud Olmert for få uker siden og Nils Butenschøn er vel ikke en jødene hadde satt til forsvarsminister i Israel.

Men, allikevel er kritikken interessant. Selv lærte jeg under mitt studie i filosofi at mellom 300 år f.Kr – ca 1200 år e.Kr skjede det ikke noe nevneverdig filosofisk. Vedkommende foreleser fra UiO hoppet så videre til 1200 tallet. Gaarder har selv undervist i filosofi og skrevet en bok derom, men hele den Guddomlige sfære legger han brakk i sitt Aftenposten intervju, hele den grunn som Bibelen utgjør for hele vår vestlige idegrunnlag. Det er godt gjort og Wiesenthal Senteret undrer seg om følgende: ” Jostein Gaarder, forfatteren av det litterære verket ’Sofies Verden’ har blitt alvorlig syk, enten av ondskap eller kanskje på grunn av Alzheimers, eller begge.” Det spørs om ikke Wiesenthal Senteret her burde lande på sin første forklargrunn. For det som slår en når man leser Gaarders kronikk er hvor systematisk den er i disfavør av Guds folk – det virker nesten som om den er gjennomtenkt ned i minste detalj! Og man kan frykte at kronikken er inspirert.

 

Gaarders kronikk er på vei ut i verden på engelsk, det er å håpe at Gaarder med dette får en verbal rekyl som setter en sluttstrek for hans alvorlige desinformasjon som langt på vei nører opp og støtter terrorismen også den vi nå ser i London der 9 passasjerflye var planlagt sprengt i luften over Atlanterhavet! Øgrim sier til om med om Gaarders lefling med Adolf Eichmanns begrepverden at ”… underminerer det vårt forsvar mot nazistisk ideologi,…”.