Klipp og kommentar, 10.05.2006

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Magazinet.no har en rekke oppslag 8., 9. og 10. mai, delvis hentet fra NTB om Midt-Østen. De tegner et meget interessant bilde av utviklingen.

 

 

”Israel med hardt svar på iranske trusler

Iran risikerer selv å bli utslettet, hvis landet prøver å gjøre alvor av trusler om å fjerne Israel fra kartet, sier Israels visestatsminister Shimon Peres (bildet).

 

Storbritannias nye utenriksminister Margaret Beckett sa tirsdag at de vestlige stormaktene ikke har noen planer om å angripe Iran militært. Hun ville imidlertid ikke gå så langt som sin forgjenger Jack Straw, og kalle en militær aksjon ”utenkelig”.

 

EUs utenrikssjef Javier Solana, USAs utenriksminister Condoleezza Rice og hennes kolleger fra Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU ble ikke enige om noe forslag til FN-resolusjon, da de mandag drøftet Iran-spørsmålet på et møte i New York. Margaret Beckett betegnet møtet som ”viktig og vanskelig”.

Mz 9.5.06

 

NKA kommenterer

Israel må igjen møte - ”Satans representant” som Peres nylig benevnte presidenten i Iran - med makt. Stormaktene viker unna som de gjorde det i møte med Hitler. Enten trodde de han ikke eller de vek unna i feighet – noe som førte til at man avsluttet 2. verdenskrig med 25 millioner mann under våpen og titalls millioner drepte, samt 6 millioner industrielt utryddede jøder.

Både Marx og Hitler var så vidt vites satandyrkere – noe som selvsagt måtte sikte seg inn mot Guds folk. Nå er de samlet i Guds land for siste gang etter Guds plan – og de onde makter reiser seg igjen mot Guds plan med dette folk. Denne gangen har også jødene makt til å forsvare seg – noe Peres klare tale vitner om. Men det lover ikke godt for freden i Midt-Østen og verden – om ikke Vestmaktene besinner seg og stopper villmannen i Iran. Uansett vil han bli stoppet.

 

 

”– Hamas ville drepe Abbas

 

Israelsk etterretning hevder at de har avdekket attentatplaner mot palestinernes president Mahmoud Abbas. Hamas påstås å stå bak.

 

Den åpne maktkampen i de palestinske selvstyreområdene mellom den nye Hamas-regjeringen og Fatah-bevegelsen til president Abbas fortsetter med uforminsket styrke.

 

Tre drept

Natt til mandag ble minst tre palestinere drept i kamper mellom tilhengere av de to gruppene på Gazastripen.

 

Åtte andre ble såret i trefningene, som er de mest alvorlige voldshandlingene mellom palestinere siden Hamas vant det palestinske valget i januar. To av de drepte var fra Hamas, og én fra Fatah, ifølge medisinske kilder. Skuddvekslingene som fant sted like ved byen Khan Younis, oppsto etter at Hamas anklaget Fatah for å ha kidnappet tre av organisasjonens medlemmer.

 

Også i slutten av april kom det til voldelige sammenstøt mellom tilhengere av Hamas og tilhengere av palestinernes president Mahmoud Abbas' Fatah-organisasjon. 20 personer ble såret i sammenstøtene.” - - - - - ”– Sannheten er at Hamas har utviklet et vennskap til president Abbas, sier han.” Mz 10.05.06

 

NKA kommenterer

Hva som er sannhet og løgn omkring det som foregår på Gazastripen er det vanskelig å komme til full klarhet i. Vi vet at ”revolusjonens barn spiser sine egne”. Det har vi god historisk dekning for og vi kjenner vel til fiendskapet mellom Osama bin Laden og Saudienes kongehus. På den andre siden er det et vel kjent fenomen at ”mine fienders fiender, er mine venner”. Men ett vet vi at disse folkene har et felles mål – og det er å slette Israel av kartet med alle midler – og det kommer til å bli deres endelikt.

 

 

”Israel gir Hamas tidsfrist ut året

Israel gir palestinerne en tidsfrist til å legge ned våpnene og anerkjenne Israels eksistens, hvis ikke kommer Israel til å trekke opp grensene på egen hånd.

 

Israels nye justisminister, Haim Ramon, vil gi palestinerne en frist til å møte Israel til forhandlinger, ellers vil Israel selv trekke endelige grenser, melder ANB-AP.

 

En rådgiver for statsminister Ehud Olmert bekrefter at regjeringen opererer med en tidsfrist til slutten av året, og krever at Hamas innen fristen legger ned våpnene og anerkjenner Israels eksistens. Hvis Hamas ikke møter Israel til forhandlinger, kommer Israel til ensidig å trekke opp grensene innen 2008.” Mz 10.05.06

 

NKA kommenterer

Når ingen andre kan få slutt på fiendtlighetene fra Iran eller Hamas m.fl. må Israel selvsagt rydde opp selv. De kan jo ikke sitte og vente på å bli slettet av kartet! Mesteparten av verden – inklusive Norge utviser stort sett feighet og ettergivenhet på jødenes vegne – som før. Det fører ikke bare til problemer i Midtøsten, men kan være starten på den 3. verdenskrig. Det er som sir W.Churchill sa det da Chamberline ga etter og lot Hitler ta en bit av Tsjekkoslovakia: Det har aldri blitt fred ved å kaste smånasjonene til ulvene.

 

 

Kvarme: Snakk med Hamas

 

Biskop Ole Christian Kvarme i Oslo oppfordrer norske myndigheter og autoritetspersoner til å snakke med representanter for Hamas i de palestinske selvstyreområdene. – Det eneste alternativet til våpen og voldsbruk er samtaler som kan føre folk inn på et fredsspor, sier Kvarme til Vårt Land.

 

Men han understreker at han ikke vil gi noe råd til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og presiserer at han forstår at Israel har problemer med å samarbeide med den palestinske valgvinneren Hamas.

 

Det internasjonale samfunnet er nødt til å uttrykke sterke krav til Hamas om å anerkjenne Israel og gi opp voldshandlingene, understreker biskopen.

 

”Samtalens vei”

– Men det eneste alternativet til våpen og terror, er samtalens vei, og da er det nødvendig å få Hamas i tale, mener han.” NTB/Mz 10.05.06

 

NKA kommenterer

Så har Den norske kirke også blandet seg inn i sviket mot Israel og politikken. Med – etter vår mening – en ”glatt tunge” prøver Kvarme å få det til å se ut som om han ikke blander seg inn i politikken med svik mot Israel. Men han kan ikke ha unngått å observere at EU, USA m.fl. nekter å tale med Hamas før de oppfyller tre viktige og selvsagte forutsetninger nemlig at Israel skal godkjennes, at inngåtte avtaler skal følges samt internasjonale spilleregler. Intet har Hamas villet være med på. Kvarme må vite at han som biskop i Oslo uttaler seg med en viss tyngde i opinionen og dermed påvirker Norges glideflukt mot ytterligere godkjennelse av Hamas – og det er ille. Norge har nok på samvittigheten mot Israel og i Midt-Østen allerede.

 

 

”Redaktører hudflettet av Kokkvold

 

Norske redaktører måtte stå skolerett for sin egen generalsekretær på redaktørforeningens vårmøte. Per Edgar Kokkvolds dom etter Muhammed-striden er at de fleste opptrådte feigt og minglet med statsmakten.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund hadde lite godt å si om måten storparten av norsk presse håndterte striden om Muhammed-karikaturene. Ikke bare unnlot de fleste å trykke karikaturene, men de var også ”himmelropende tause” da statsmakten lyktes i å marginalisere Magazinet og gjorde redaktør Vebjørn Selbekk til syndebukk for reaksjonene mot publiseringen, sa Kokkvold i følge Bergens Tidende.

 

Han hadde langt mer forståelse for utenriksministerens handlemåte enn for de fleste norske redaktørers.

 

- Støres oppgave er å ivareta landets interesser. Det er ikke redaktørenes, sa Kokkvold, med henvisning til utenriksministerens instruks til norske ambassadører om å beklage at tegningene av muslimer var blitt oppfattet som krenkende.

Utenriksministeren var til stede på møtet i går, og fant det nødvendig å gjøre det klart at det er forskjell på instruks og retningslinjer. ” - - -  Kokkvold benyttet anledningen til å ta et oppgjør med Johan Galtung – ”mannen som alltid har tatt feil om alt” - som i denne saken viste forståelse for dem som ville drepe karikaturtegnerne. Biskop Laila Riksaasen Dahl fikk også sitt pass påskrevet for å ha uttalt at kirken har mye å lære av muslimene.

 

Selvkritikk

Og for en gangs skyld viste flere redaktører vilje til selvransakelse:

 

Leder i Norsk Redaktørforening, Marit Haukom, mente at norske redaktører ikke håndterte denne saken godt nok, og at handlingene var preget av frykt og angst for konsekvensene av en publisering. Hun følte også at statsmakten var i nærheten av å krenke redaktørinstituttet ved å legge utilbørlig press mot å publisere tegningene.

 

John Olav Egeland mente at pressen i denne saken inngikk i en ansvarlighet med staten som kan føre oss på ville veier. Han advarte mot å overlate definisjonsmakten for respekt til dem som håndhever de religiøse dogmene.

Nyhetsredaktør i NRK, Grethe Gynnild Johnsen, gikk langt i å beklage at norsk presse ikke gikk ut og støttet dem som publiserte tegningene. Hun spurte om det var et resultat av politisk korrekthet, skriver BT.” Mz 8.05.06

 

NKA kommenterer

Endelig var det en mann som våget å ta ”den fjerde statsmakt” kraftig i skole om deres forhold til islam og ytringsfriheten. Det er godt så langt det rekker – for karikaturetegnere i Norge inklusive Mike i FV og deres redaktør Hoven – har etter vår mening meldt seg på til denne ramsalte kritikken av deres egen talsmann – Kokkvold.

 

Det man savner hos Kokkvold er en ballansert kritikk som tok med nødvendigheten av de grenser som den tidligere Grunnlovens § 100 satte som vern for ”Religionen” som omtales i Gr.l. § 2, vernet omkring enkeltmennesket m.m. Ytringsfriheten – som alle andre friheter - kan selvsagt ikke være grenseløse uten at den vil skade det den sier seg å ville verne.