Masseflukt fra den svenske kirke.

Klipp og kommentar, 10.01.2006

 

Masseflukt fra den svenske kirke

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.01.06

”At Svenska Kyrkan har mistet over 300.000 medlemmer siden 2000 kan ha flere årsaker enn skillet med staten. Økt bevissthet til medlemskap og kirkeskatt kan være andre grunner.

Nationen skrev lørdag at den svenske kirken har mistet 308.000 medlemmer siden skille mellom kirke og stat i 2000. ”

Sandvig - medlem av Gjønneskomisjonen – fagsjef i Humanetisk Forbund som hun er til daglig – ”viser til at skille mellom kirke og stat i Sverige har vært til en fordel for kirken. Blant annet har dette skillet ført til at den svenske kirken er mer liberal overfor homofile i kirken og i kvinnespørsmål.” Og hun kommenterer videre: ” Det er på mange måter ikke overraskende at man nå opplever synkende medlemstall i den svenske kirken, fastslår Sandvig.”

Lengre nede fortsetter Nationen: ”Gjønnes-utvalget legger fram sin innstilling den 31. januar. Utvalgets formål er å gi «et vidt grunnlag for å avgjøre om statskirkeordningen skal videreføres, reformeres eller avvikles».

Ifølge Vårt Land er det klart at det store flertallet i utvalget, som består av 20 medlemmer, ønsker en blåkopi av den løsningen Svenska kyrkan valgte i 2000. 14 av 20 medlemmer støtter et kompromisspreget forslag om en relasjonsendring mellom stat og kirke. Før fremleggelsen vil ingen i utvalget uttale seg om innholdet i sluttdokumentet.

Bare to av medlemmene i utvalget, Senterpartiets Marit Tingelstad og Kystpartiets Hildur Larsen, står igjen som forsvarer av dagens statskirkeordning. ”

 

NKA kommenterer

Det er ikke statskirkeordningen basert på Grunnloven det er noe feil med – men både statsmaktens vilje til å overkjøre sitt lovelige fundament i Gr.l. og gi seg hedenskapet i vold, samt presteskapets like håpløse vilje til å forlate Bibelen og ”den evangelisk religion” og drive falsk forkynnelse og tro de skal overkjøre staten, Guds ”andre sverd” ved å komme seg løs fra staten.

Problemet er – som tydeligvis hverken Nationen eller humanetikeren forstår, er nettopp dette opprøret mot det fundament de nordiske nasjoner ble bygget på siden protestantismen innførelse – i Danmark - Norge fra 1537. Så tror de det er det lille skattetrykket som gjør at folket strømmer ut av svenske kyrkan.

For flere år siden har vi registrert at de store grupperingene av læstadianere – som er meget kirketro – trakk seg tilbake fra kriken nettopp på grunn av kvinneprester og den relaterte sak: homofilien.

Folket lengter etter en kirke som taler som Guds ord taler og en stat som holder seg til den frigjørende rett (frihet og orden) som bygde nasjonen. Når de ikke opplever det – trekker de seg i stillhet tilbake – for ikke å bli medansvarlige for den triste utvikling. Vi kommer til å få den samme utvikling i Norge om man lager en blåkopi av svenskenes løsning.

Det er trist at stat og presteskap – som takk for den rike gave lekfolket ga til kirken ved at både H. N. Hauges folk og etterkommerne etter C.O. Rosenius ble værende i kirkene og tilførte dem ånd og kraft fra vekkelsene som de var bærere av. Takken for dette ser vi altså snaut 200 år senere – hvor man igjen overkjøres og tråkkes på.

Og hvis Gud gir tid – må man vel igjen gjennom trengselstider som disse Gudbårne menn måtte gjennom for å reise frie og velordnede folk med stor misjonsvirksomhet.

At presteskapet og kirken i tillegg er så naive at de innbiller seg at de vil få totalt selvstyre utenfor staten – vil vise seg å være en blank illusjon. Pengestrøm, media og andre statlige maktmidler vil sørge for det. Det enste som kan gi kirken makt igjen – innenfor eller utenfor statskirken – er at prestene igjen begynner å holde seg til ”den hele Skrift” og forkynner den med frimodighet i tillit til at ”Han er vårt skjold og verge.” Skjer det – er det et stort gode at kirken er knyttet til staten med vår gode Gr.l.

For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne” roper Esaias. (Esaias 60.12)