Klipp og kommentar, 08.05.2006

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Mediehøgskolen og Lynor i problemer

 

 

Utsyns hjemmesider, ved Alf Gjøsund skriver:

 

Sliter med inntaket

Mediehøgskolen Gimlekollen opplever søkersvikt. Bare 106 har søkt gjennom Samordna Opptak på de 125 plassene.

– Lite oppløftende, sier rektor Hans Aage Gravaas om søkertallene til Vårt Land. Tallende fra Samordna Opptak viser ifølge avisen en søkersvikt på 30 prosent. Mens 153 ville til skolen i fjor, har antallet søkere sunket til 106 i år.

 

Gravaas tror mediefokuset rundt skolens ansettelsesregler kan være en av årsakene til at så få vil studere ved skolen. Det samme antar studentrådsformann Magnus Stokka.

– Jeg kan forstå at folk blir skeptiske, og at de blir usikre på om de får det de betaler for, sier han. Stokka nevner spesielt usikkerheten rundt praksisplasser ved skolen, selv om alle studenter har fått innvilget praksisplass. Han understreker også at studentene er svært fornøyde med høgskolen.”

 

NKA kommenterer

Gimlekollen har en prektig tomt gitt av skipsreder Hånes for mange år siden. Etter hvert har både Lynor , Norea og Mediehøyskolen fått husrom her. Alt eid og ledet av Norsk Luthersk Misjonssamband. Betydelig innsats er lagt ned av penger og dugnad av kristenfolket på Agder – men etter hvert med sviktende resultat. LYNOR ble for en stund siden erklært å være ulønnsom og overlatt til de tilsatte. Nå kommer Gimlekollen Mediahøgskole med voksende problemer. Vi vil mene at det meste av dette skyldes at de fagfolkene man har tilsatt har vært altfor opptatt av å bli fagskoler i verdens øyne – i stedet for et redskap for kristenfolket som bygde dem. Nå høster man fruktene av denne tilpasningen til verden – og tiden kan være inne til å besinne seg på en totalt ny kurs, nemlig å drive LYNOR som mediebedrift slik at kristenfolket kan få taler sang og musikk som bringer det bibelske budskapet de ønsker å høre.

 

Mediehøgskolen bør – etter vårt syn – kutte ut sin streben etter å utdanne folk som verdens media trenger og det samarbeidet de er blitt  fratatt under press fra Fædrelandsvennen (Sørlandets Dagblad) og NRK m.fl. Ut fra en bibelsk – kristenkamps synsvinkel er dette bortimot helt uinteressant.  Kristenkampen i Norge trenger kristne ungdommer som blir utrustet til å ta i bruk det rike spekter av mediemuligheter og gå inn i kampen for gjenkristning av Norge i begge regimenter. Tilpasningen til verden har kostet oss dyrt og må nå ta slutt. Nå er tiden inn til å blåse verdens anerkjennelse og opplegg en lang marsj og lage et opplegg som kristenfolket kan få det man ønsket ved bygging av institusjonene – kjempere for Guds rike ute og hjemme. Uten sammenligning for øvrig - kan man følge FrP i disse dager som har stått i kraftig motvind i årevis, men som folket slutter opp om. Kristenfolket søker også alternativer som er villig til å slåss for sakene de er opptatt av. Til nå har vi hørt litt for mye om dr.grader, akademisk utvikling etc. etc. Slik var det ikke før da NLM stod i motvind midt i folket og arbeidet blomstret og folket fulgte.