Egeland kritiserer "feige" Hizballah. Hizbollah brukte dem som levende skjold. Interessant gallup fra USA. 1600 milliarder til landbruket – er det så mye? Advarer mot luftig brød. Kuer rømte fra rockekonsert.

Klipp og kommentar, 04.08.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Egeland kritiserer "feige" Hizballah

Aftenposten.no / AP melder 25.07.06 følgende fritt gjengitt:

Nødhjelpskoordinator Jan Egeland i FN kaller Hizballahs taktikk for feig. Og han ber Hizballah slutte med sin feige praksis. Hizballah må derfor stoppe denne feige praksisen det er å gjemme seg blant kvinner og barn. Dette fører til lang flere sivile tap i Libanon enn Hizballah folk.

NKA kommenterer

Her slapp Egeland ”katta av sekken” og sier det alle vet også journalister, men det blir ikke noe hovedpunkt i nyhetsdekningen. Og det stopper ikke der: Leser vi hovedprinsippene i Genève-konvensjonene er de slik:
• En skal i størst mulig grad unngå unødig materiell ødeleggelse
• En skal skille mellom krigførende og sivilbefolkning
• En skal beskytte sivilbefolkningen
• En skal ikke påføre stridende, som av en eller annen grunn er satt ut av spill, ytterligere skade eller lidelse

Er dette metoden (Genève-konvensjonene) som Hizballah følger om man ser uttalelsen til Egeland? Og hvilke mål prøver Hizballah å treffe i Israel, jo nettopp sivile!

Hvorfor er ikke Libanons regjering for lenge siden satt under etter forskning for brudd på Genève-konvensjonene siden det er Libanons regjering som her har det formelle ansvaret for sitt territorium og hva som bedrives på dette.

 

Hizbollah brukte dem som levende skjold

TV2 Nettavisen melder 28.07.06 følgende fritt gjengitt:

En av FN-observatørene som ble drept i Sør-Libanon av en Israelsk rakett (25.07.06) hevdet i en e-post at Hizbollah brukte dem som levende skjold. Major Paeta Hess-von Kruedener fra Canada var denne observatøren som ble drept. Han skriver dette til sin ekskommandør, Generalmajor Louis Mackenzie, noen dager før han dør.

NKA kommenterer

Senere har vi fått vite at Hizbollah hadde stasjonert seg kun 500 meter fra observasjonsposten.

Man kan spørre seg: Hvorfor får Hizbollah lov å posisjonere seg slik? Visste Hizbollah at sjansen var meget stor for at en rakett skulle gjøre denne skaden i løpet av krigens dager? Svarene på begge spørsmål er slik at Israel ikke har noe å stå til rette for, men de har beklaget at dette fikk et slikt utfall som ikke var tilsiktet. I alle kriger skjer feilbombinger og jødene vet selvsagt at en rakett mot en FN post det er ikke god mediestrategi.

 

Interessant gallup fra USA

 

Kort sakset fra Forbruker.no melder de den 28.07.06:

”Brannmenn, leger og sykepleiere kan holde hodet høyt hevet, ifølge meningsmålingsselskapet Harris Interactive. Ifølge CNNMoney.com er dette yrkene som har høyest prestisje. I en undersøkelse utført blant 1020 amerikanere svarer 63 prosent at brannmenn har "svært høy" anseelse. Leger følger med 58 prosent, sykepleiere med 55 prosent, mens 54 prosent synes forskere har svært høy anseelse.”

I tillegg skrives det at undersøkelsen viser at meglere får 6% og aksjemeglere får 11%. Skuespillerer havner på 12% og journalister på 16%.

Advokater og forskere fikk henholdsvis 15% og 12%. Men, bønder som var med i undersøkelsen for første gang fikk 36%.

 

NKA kommenterer, av Jørgen Høgetveit

De yrkene som rangerer høyest overrasker ikke. De kan alle samles under benevnelse ”de som tar vare på oss og gir trygghet” – tar vare på liv og eiendom i en første akutt tjeneste. For så vidt høyst forståelig – men dog et ganske kort og trangt synspunkt.

Det som er interessant med undersøkelsen er at bønder rykker opp til 36% - m.a.o. folk begynner å tenke så langt at tryggheten også bør omfatte de som produserer maten som er en livsnødvendighet.

Guds Ord rangerer det på topp blant jordiske behov: ”Gi oss i dag vårt daglige brød – ” og ”når I har mat og klær skal I la eder nøyes.” og Ordspråkene omtaler et lands lykke som har en konge som har omsorg for landbruket. Mennesket og media er ganske overfladisk, men dog – det var ikke så verst med 36% - og kommer nøden – vil nok dette tallet skyte i været fort!

 

1600 milliarder til landbruket – er det så mye?

NA24.no melder 21.06.06 følgende fritt gjengitt:

Verdens rikeste land gir 1600 milliarder i støtte til landbruket, viser en OECD rapport. Verstingene mht enkeltnasjoner er Japan, Sør-Kora og Sveits. EU utgjør ca 740 milliarder. De skriver at i OECD rapporten står det om at den ”omfattende landbruksstøtten fungerer som en mur for global handelsfrihet, da 60 prosent av støtten gis på en måte som opprettholder et kunstig høyt prisnivå på landbruksproduktene.”

NKA kommenterer

NKA har spurt redaksjonen i NA24 i e-post hvem som har ført dette oppslaget i pennen for om mulig å sende vedkommende noe informasjon til senere bruk, men der tok man seg ikke tid til å besvare en slik e-post. Regner allikevel med at den er blitt sendt rette journalist, for dette var en grov skivebom eller evnt. selvskudd.

Kort kan det kommenteres at å videreformidle et syn som dette ”…opprettholder et kunstig høyt prisnivå på landbruksproduktene” vitner om særdeles lav innsikt i verdens matvaresituasjon og forsyning. Den er svært sårbar.

Det er også en svært liten % i snitt (omkring 10%) av for eksempel verdens korn som skipes ut av produksjonslandet, ikke pga proteksjonisme, men pga at de trenger mat også lokalt og maten kan de ikke kjøpe andre steder fra.

En annen sak er at i beredskaps- og militær sammenheng er det ingen seriøse land (aktører) som legger ned sin egen matvareforsyning - og slett ikke i disse influensa- og terror tider. 

Se ellers home.online.no/~lar-hoeg .

 

 

Advarer mot luftig brød

 

TV2 Nettavisen melder 19.07.06 følgende fritt gjengitt:

Omkring 45.000 nordmenn har cøliaki og flere av cøliakitilfellene kan være trigget av tilsatt gluten i bl.a. brød deigen. Mange norske bakere tilsetter nemlig store mengder gluten for å gjøre brødet luftigere. Forskere begynner nå å frykte at flere mennesker, over tid, kan utvikle intoleranse, eller såkalt cøliaki eller glutenallergi.

Ernæringsprofessor Wenche Frölic advarer i denne sammenhengen også mot økt allergi og hun håper det hele beror på uvitenhet i bransjen. Spesialist i fordøyelsessykdommer ved Rikshospitalet, Knut Lundin, er inne på de samme tanker.

Bakerkjeden Baker er helt ukjent med slike sammenhegner.

 

 

NKA kommenterer

Tilsatt gluten gir raskere heving og luftigere brød og dermed sparte penger for bakerne både i form av tid og bakervarer. Problemstillingen som her er nevnt mht glutentilsetning har vært kjent i flere år, men har ikke blitt viet noe større oppmerksomhet fra media. Fagfolk på området har allikevel stilt seg spørsmålene som nå kommer til overflaten.

Det er nok altså flere grunner til at hjemme bakt brød smaker best!

 

Kuer rømte fra rockekonsert

TV2 Nettavisen meldte 31.07.06 følgende fritt gjengitt:

Raga Rockers’ konsert var ikke vakker musikk i ørene til de 16 kuene som så seg nødt til å svømme bort fra bråket.

Under rockekonserten I Gamlebyen i Fredrikstad forsvant 16 kuer fra øya Hestholmen, og svømte 800 meter til fastlandet. Bonden sier at det har vært kuer på øya siden krigen, men dette er kun andre gang de rømmer – første gang var under kanonsalutten som avslutter Tall Ships’ Races i 2005. Det er bonde Svend Fosdahl til som forteller dette til Fredrikstad blad.

 

NKA kommenterer

Det kan se ut til at det er de som lever aller nærmest naturen som fremdeles har sine instinkter i orden. Mange mennesker oppsøker jo slike konserter med bråk og får der fylt seg med nedbrytende stoff, ødelagt hørsel og et oppkavet sinn. For mer informasjon kan anbefales: Stavernsfestivalen – syndig fest? - Stavernsfestivalen – syndig fest II - Stavernfestivalen og Nåden