Klipp og kommentar, 02.09.2006

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Raser mot ubåt test

 

I følge TV2 Nettavisen den 1.9.06 raser Kåre Willoch mot at to tyskproduserte ubåter som skal leveres Israel, før levering skal de testes i norske farvann. Disse vil kunne utstyres med atomvåpen.

Willoch liker dette dårlig, fordi han mener at Norge da legger til rette for atomopprustning i Midtøsten. Han er også svært kritisk til at Norge skal bidra til israelsk atomopprustning og nevner også norsk levering av tungtvann til Israel i 1950 åra.

Den norske regjering avviser kritikken med begrunnelse av at ubåtene verken bærer israelsk flagg eller er militær under testen i Norge.

 

 

NKA kommenterer

Det er til å undres over hvilken ånd som driver Kåre Willoch. Til stadighet er Willoch på banen, men da øyensynelig på en annen banehalvdel en den man normalt forbinder med den vestlige sivilisasjon. Merkelig mange ganger havner han i forsvar av muslimsk fundamentalistiske krefter og viser liten eller ingen forståelse for det eneste demokrati i Midtøsten, Israel

Det Willoch ikke ser ut til å nevne er at disse ubåtene kan være neddykket i ca 3 uker og dermed kunne gå ut fra en base i Israel og helt til Iran og tilbake uten å gå i overflatestilling. Iran er i dag et av de største problemene den vestlige sivilisasjon har og landet kan bli en sterk trigger for en storkonflikt mellom den muslimske verden og ”den vestlige sivilisasjon”. For i den muslimske verden tilhører man enten Dar al-Islam (islams hus) eller Dar al-Harb (krigens hus) – vesten befinner seg i Dar al-Harb som da i fremtiden skal inn under islams lov!

 

Med bakgrunn i tidligere utspill fra Willoch om Midtøsten konflikten kan en spørre seg om bekymringen han nå uttrykker er representativ for det syn den vestlige sivilisasjon har på samme tema. Det kan vel ikke utelukkes at en del årsak til at Israel fremdeles har deler av sitt land, nettopp er den samme politikk som man i Vesten har ført – en bevisst politikk som signaliserer styrke ovenfor sine reelle fiender, slik at de holder seg på matta.

 

Willoch vil på mandag motta et gratiseksemplar av DVDen ”Mediamakt” som er den grundigste dokumentar, som meg bekjent, er laget om NRKs dekning av Libanonkrigen i 1982. DVDen har sin gyldighet også i dag og viser hvor våken man må være når det gjelder kildekritikk spesielt når det gjelder saker der Israel er involvert.

 

Vi vet at Jostein Gaarders kronikk i Aftenposten ”Guds utvalgte folk”, i forkant før publisering ble diskutert med NRKs Odd Karsten Tveit. Tveit går igjen i ”Mediamakt” og regnes av noen som en Midtøsten ekspert. Gaarder hadde konsultert 10 ”eksperter” på Midtøsten før kronikken i Aftenposten, bør man da spørre seg om kanskje også Willoch kan ha vært på denne listen til Gaarder? Jeg vet ikke.