Klipp og kommentar, 01.05.2006

 

Relatert sak:

Kinas motor slakker av?

 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Kinesere truet av tørke i nord og sørvest

 

Kinas myndigheter opplyser i april i år at 10 millioner kinesere risikerer mangel av livsviktig drikkevann. Grunnen er omfattende tørke, som har forverret seg etter medio april. Det statlige direktorat for flom og tørke betegner vannmangelen som svært alvorlig. 166 millioner dekar skal være rammet av tørken. Dette melder NTB 30.04.06

 

NKA kommenterer

Det blir tettere og tettere mellom meldingene fra Kina som omhandler landets store økologiske problemer. Landet er vannstyrt (også en del av nabolandene) over flere tiår og konsekvensene er store for Kinas innbyggere. Mye av skogkapitalen er borte, med dens alvorlige konsekvenser for generering av flom og tørke.

Terradaily.com melder i mars 2005 at omkring 360 millioner kinesere, av ulike grunner, mangler rent drikkevann noe som gir sykdommer etc.

 

Kina har et svært alvorlig miljøproblem, som også er i ferd med å påvirke landets økonomi.

Fra 14.-18. april i år dekte sandflukt 1/8 del av landet og i Beijing landet ca 330 000 tonn i løpet av en kveld. Dette var den 8. sandstormen til nå i år som traff hovedstaden. Sandstormene skal komme fra Mongolia og fra The Inner Mongolia Autonomous Region, den tredje største provins i Kina på grensen til Russland forteller China Daily.