Klipp og kommentar, 29.11.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Urettferdigheten stor, og kjærligheten kold hos de fleste?

 

I Dagen.no 26.11.05 har de følgende intervju som vi klipper litt fra:

”Har medfølelsen blitt borte? Internasjonal forskning viser at vi blir født med empati for andre. Men hvor er empatien blitt av i familielivet når det så ofte ender med samlivsbrudd?

EMPATI: Dr.philos Lisbeth Brudal hevder empati er en like medfødt egenskap som syn, hørsel, lukt og smak. – Men hvor blir det av empatien underveis i livet? Hvis den er medfødt, hvordan kan vi hente den frem, utvikle den og ta vare på den? spør Brudal.

Lisbeth Brudal er dr.philos, psykologspesialist og leder for Institutt for tokologi og familiepsykologi. Hennes innfallsvinkel i arbeidet med å forebygge samlivsproblemer, er å fokusere på «positiv psykologi». Hun var en av innlederne på Samlivskonferansen i Oslo torsdag.

 Savner empatien
– Vi driver systematisk undersøkelse av de ressurser vi mennesker har, slik som mot, optimisme og empati. Internasjonale studier viser at empati er medfødt, sier Brudal. Hun forteller om det nyfødte tvillingparet der den ene var puslete. Ingenting hjalp, inntil de la den andre fullbårne tvilling inntil den svake og opplevde hvordan den lille viste empati med den syke.
- - - - -
– Og ved livets slutt er vi opptatt av de som blir igjen. Konklusjonen er at empati er noe medfødt, som varer livet ut. Vi definerer empati som en prosess som gjør det mulig å se situasjonen fra en annen persons synsvinkel, følelser og oppfatninger, sier hun. ”Hvis jeg var i dine sko” er et dekkende uttrykk.
- - - -
Hun mener vi har lett for å skyve fokus over på oss selv som hovedpersonen i en samtale og har ikke evne til å se andre som lider eller våre barn, som ved samlivsbrudd ofte tar på seg skylden. Hun driver derfor kurs i «empatikommunikasjon», blant annet blant leger, sykepleiere og helsepersonell ved Sykehuset Buskerud i Drammen.

Konsekvensene har blitt at de har ”sett” pasientene på en ny måte og at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen har blitt bedre, fordi de har begynt å få mer innlevelse og forståelse for hverandre. Og når helsepersonell har hatt nytte av kurset, tror hun at også familier ville ha det. Hun vet om familier som har som fast rutine rundt middagsbordet at det går på omgang å fortelle hva man har opplevd på arbeid og skole i løpet av dagen, mens de andre lytter. ”

 

NKA kommenterer

Det som umiddelbart kommer en i tankene når en leser dette og ser det i forhold til totalbildet av det kalde samfunnet som har utviklet seg – midt i vår rikdom – samt i bibelsk perspektiv – er at ”Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.”(Matteus 24,12)

Her er det først og fremst snakk om Guds rettferdighet som han for Jesu skyld kler oss med i troen. Når han får gjøre det – utøser han Sin kjærlighet i våre hjerter.

Man kan nok gjøre en del med forholdet mellom mennesker med psykologi og terapi, men det rettferdige kjærlighetssamfunn får vi ikke igjen før vi vender om til Herren!