Klipp og kommentar, 29.04.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Nettavisen Norge I Dag har tre interessante oppslag den 29.04.2005. Det første viser hvor grunnleggende ytringsfriheten er for å holde oppe Guds Ords forkynnelse blant oss. Det andre viser hvilke forferdelig religion –ikke kristendom – som er på vei inn i og blir hørt i det EU – Europaunionen som nå vokser fram. Og den siste om en EU-gallup som igjen gir EU-Nei flertall.

 

Liljestrøm anker dommen

Svenske Leif Liljestrøm ble tirsdag denne uken dømt til to måneders fengsel for publikasjoner om homofile på sin hjemmeside. Nå opplyser hans advokat at han anker dommen.

Liljestrøms advokat, Arne Woxlin, sier til TT:s webnyheter at dommen er i strid med ytringsfriheten. Advokaten mener denne saken har mange paralleller til saken om pinsepredikanten Åke Green, som tidligere i vinter ble frikjent for hets mot homofile.

Åke Green ble først dømt til en måneds fengsel, men senere frikjent, skriver Dagen.com. Liljestrøm har på sin egen hjemmeside skrevet eget stoff, og publisert andres uttalelser om homofile. Tingretten i Stenungsund mente at utsagnene var hetsende mot homofile.  Birger Danielsen”

NKA-Kommenterer

I utviklingen i Sverige i denne og andre samlivssaker – ser man etter hvert hvordan situasjonen vil bli i Norge om man nå ikke begynner å forstå hva våre forfedre kjempet fram i det nittende århundre bl.a. ved Gr.l. § 100 – som politikerne nå mer eller mindre har ødelagt – og kampen mot Konventikkelplakaten som ga Guds Ord fritt løp så Norge kunne bygges opp.

Nå skal det bli forbunt og forbundet med fengselsstraff å si det Guds Ord sier om denne grunnleggende synd mot Gud, livets Herre og skaper som homofilien er. Dette er dødens vei i et folk noe Bibelen bekrefter med det den sier om denne synd og konsekvensene det fikk for folkene i Sodoma og Gomorra. Gud tar ikke feil og Han lar seg heller ikke spotte.

 

 

 

Edvardsen til Europarådet:
- Religion må inn i fredsarbeidet

- Religion må spille en større rolle i så vel velferdssamfunnet som i fredsforhandlinger. Det var budskapet til evangelist Aril Edvardsen da han torsdag talte til medlemmene av Europarådet i Strasbourg.

Edvardsen tok til motmæle mot den oppfatning at religion bare har med livet etter døden å gjøre. Han siterte Mahatma Gandhi, som sa at de som tror religion ikke har noe med politikk å gjøre, forstår verken religion eller politikk.
- Det som vil ødelegge oss, er politikk uten prinsipper, fornøyelse uten samvittighet, kunnskap uten karakter, handel uten moral, var Gandhis ord. Jesus sa: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som utgår fra Guds munn.

– Vi vet hvor stor rolle religionen har spilt ved at misjonsorganisasjonene og kirkene har hjulpet fattige i den tredje verden. Jeg vil understreke at her i Europa, blant velferdsstatene, må religionen spille en større rolle i kommende generasjoner hvis vi skal klare å opprettholde velferdsstaten med dens goder og ytelser.

Livsstilssykdommer koster mest
– I dag er den største utgiftsposten sosialbudsjettene, som en følge av de moderne livsstilssykdommene. Jeg kan nevne alkoholisme, narkotikaavhengighet, kriminalitet, sykdommer som har sammenheng med røyking, og også sosialhjelp til skilte par som ikke kan betale sine utgifter, sa Edvardsen, og mente økning i livsstilssykdommer er en trussel mot velferdsstaten.

Edvardsen sa at livsstilssykdommene er resultatet av en feil livsstil, en livsstil som kommer av at en feilaktig filosofi inne i oss.
– Derfor må religionen spille en større rolle i vårt moderne samfunn.

Edvardsen nevnte at både jødedom, kristendom og islam alle er tilhengere av de ti bud. Og de fleste andre religioner arbeider henimot det samme mønster. Han konstaterte videre at religion er på fremgang i hele verden.

– Det sier meg at det var galt da politikerne var allergisk mot at EUs grunnlov skulle nevne noe som hadde med kristendom, Gud og religion å gjøre. De er ute av takt med den virkelige verden og den unge og nye Europa, sa Edvardsen

For å vise hva religion kan gjøre i et samfunn, henviste Edvardsen til evangeliesentrene i Norge, som har vært med og gitt 10.000 alkoholikere nytt liv, og spart samfunnet for enorme utgifter.

Religion i fredsarbeid
I forbindelse med at Edvardsen sa at religion må spille en større rolle i fredarbeidet, nevnte han at mange kriger har blitt ført i religionens navn.
– Men i disse krigene har religion hovedsakelig blitt brukt som påskudd. De som mener at religionene er de store bidragsyterne til krig, har kort minne. De største massemordene i det 20. århundre var ateister som Stalin, Hitler og Mao Tse Tung.

– Min personlige mening er at hadde EU, NATO og FN involvert flere ortodokse kristne og muslimske ledere i Bosnia og Kosovo for å finne en løsning, kunne kanskje bomber vært unngått.

Han mente også religiøse ledere i større grad skulle bli involvert i fredagsarbeidet i Midtøsten. Thorbjørn Greipsland”

NKA-Kommenterer

Arild Edvardsens tale i Europa rådet er vel verdt å merke seg. Vi har klippet en del av budskapet. Hans fredsskapende budskap dreier seg ikke om lov og evangelium, synd og nåde på kristen grunn alene, det som løftet Norge fra u-land og ufred til et freds- og velstandsland. Nei, det er en sammenrøre av flere religioner  - som om en gransker nøye etter hvordan det står til i de landene dere disse religionene har fått prege utviklingen – ser en noe helt annet enn det vi fikk erfare i Norge. Han rører sammen budskapet fra hinduisten Gandi, muslimene, katolikkene og så kristendom som også blir med i sekkeposten religion.  Bibelens budskap er det som ikke oppkom i noget menneskehjerte – i motsetning til det som nettopp oppkom der med sine døde avguder som verken kan tale, se eller gå - som vår Herre Jesus vitne om da han vandret her på jorden. Hvordan ser hinduistiske land ut? Hvordan ser de muslimske land ut og kikker vi på de katolske land så ligger de langt etter de evangelisk- lutherske land – selv om det er mye å sette fingeren på her også i en frafallstid.

De sosiale argumetene AE anfører har en helt annen forklaring enn de han anfører. Her driver han også ”sosial-synkretisme”. A.E. blander også inn denne katolske kampen med å få religionen inn i Konventet. Med den nå strengt konservative Ratzinger på plass – kan man nesten sikkert si at motkampen er gått inn i en avgjørende fase fra Vatikanets side. Dette er en del av det Olav Valen-Sendstad omtaler som ”revolusjon og mot-revolusjon” mellom Moskva – Roma. Og da bør vi holde oss langt borte. Etter profetiene skal hele pavestyret gå under, men det kommer vi tilbake til i en egen artikkel. 

 

Nei-flertall igjen

For andre gang på rad viser en meningsmåling at det er flere motstandere av norsk EU-medlemskap enn det er tilhengere. Sentios meningsmåling for avisene Dagen, Klassekampen og Nationen viser at 44,5 prosent av de spurte ville stemt mot norsk medlemskap dersom det var folkeavstemming nå. Forrige måned var det også et lite flertall mot norsk medlemskap i unionen.

42,5 prosent av de spurte ville stemt ja, mens 12,9 prosent svarer at de ikke har bestemt seg. Birger Danielsen”

NKA-Kommenterer

Gledelig er det å se at det ennå er betydelig motstand i det norske folk mot å bli innlemmet i denne uhyggelige enhet som nå vokser fram i Europa. Men nå trengs det sterke klare sannhets røster som kan tale alle ideologier imot - både de av religiøs og annen art – og mest av alt fremholde vår evangelisk – lutherske retts- og fredsarv. Det kan virke håpefullt at Norge i mot slutten av denne tids husholdning – fikk oppleve unionstider som gjør at vi nå er så vidt reservert mot dens tørste og verste unionen som også Bibelen omtaler. Nå gjelder det bare å tale så klart og tydelige at man blir en kraftig bremse på inntreden i EU – slik at vi får ha den frihet og fred som skal til for å redde flest mulig av vårt folk og være med som sanne buds- og fredsbringere like til jordens ende.