Klipp og kommentar, 27.08.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Slik lyder oppslaget i Norge I Dag- nett den 27.08-05. Og de melder videre:

 

Etiopiske jøder vender hjem

På ordre fra Ariel Sharon har Jewish Agency satt i gang et storstilt program for å øke antallet jøder som vender hjem fra Etiopia. Målet er å doble tallet fra 300 til 600 i måneden.

Hele 60 personer har Jewish Agency rekruttert til teamet som skal jobbe med å virkeliggjøre målsettingen. Representantene skal plasseres ut i Addis Abeba og i byen Gondar. I tillegg til å rekruttere kandidater skal folkene fra Jewish Agency spesielt fokusere på å undervise i hebraisk. Dette for å lette de etiopiske falasj mura jødenes overgang til det israelske samfunnet.

Totalt skal det være mellom 17 000 og 20 000 falasj mura i Etiopia som vil migrere, ifølge Jewish Agency. Når takten i migrasjonen blir doblet, bør alle falasj mura være i Israel i løpet av to eller tre år.

Prosjektet har fått tilnavnet "Jonah", som er en henvisning til jødene som vender hjem i Jesaja 60,8. Jewish Agency vil få juridisk status i Etiopia når Israels utenriksdepartement og Etiopias regjering har undertegnet en formell avtale.

Ariel Sharon har de siste årene investert mye prestisje i å øke innvandringen til Israel, og flere steder begynner arbeidet å gi resultater. Både fra USA og fra Frankrike er det rekord høy innvandring for tiden.   Ingunn Magnus /Israel report, 27.08.2005

NKA kommenterer

Den 12. sep. 1974 landet undertegnede på Bole flyplass i Addis Abeba. Samme dag tok de keiseren som senere ble drept av Mengistu Haile Mariam personlig og revolusjonen med blodbadet var et faktum midt oppi den forferdelig tørken og sulten. Som utsending for NLM og plassert ved Synodesenteret i Syd Etiopia som Development sec. ble jeg plassert ved en jødisk kontorpult. NLM/Synoden hadde kjøpt den da jødene ble kastet ut av Etiopia under oljekrisen og boikotten i 1973 da verdenshistorien ble skrevet på nytt. Da begynte også Europas ettergivenhet overfor araberne – mens jødene og deres ambassader ble kastet ut i land etter land og misjonen hadde kjøpt opp møblene. Mange tanker for gjennom hodet mitt i den anledning, men jeg kjente ikke da til de etiopiske jøder, selv om jeg hadde lest mye om profetiene.

En kveld mye senere las jeg Es. 43 og det rystet meg på en helt uvanlig måte. For det talte om jødenes hjemvending til Israel og Etiopias og Egyptens undergang, men jeg forstod det enda ikke, før jeg fikk Vårt land inn døren en dag, i begynnelsen av 1975 tror jeg det var. Ingar Haddal gammel journalist i VL og jødevenn skrev i et lite oppslag av de etiopiske jøder var godkjent som den mistede stamme etter Dan og skulle får reise hjem i henhold til Law of return.

Siden har de meget ofte vært i mine bønner – for det var tydeligvis noe Herren hadde minnet meg om. De etiopiske jødene – kalt falashaer (fremmede) bodde nord i landet rundt Tanasjøen som leverer 80% av vannet til Nilen og var nå kommet i mellom de krigende parter: Etiopia og Eritrea. Jødene tok ut de første 700 fra Gondar i 1975. Så kom det to store operasjoner senere - operasjon Moses og senere Solomon. Det er sikkert tatt ut 40-50 000.  Så trodde de fleste at nå var alle hjemme, men Herren visste bedre. Og etter hvert fant man mange ute i små avsidesliggende landsbyer og en god del falasha muraer – altså konverterte jøder. Og nå melder altså Norge i Dag at de også er på vei hjem i et antall av 10-20 000.

Da er det man undres på om Egypt og Etiopia går inn i sin endelige dom – selv om Etiopia stadig har de opprakte hender til Herren og tusener blir frelst – så er det onde undertrykkende regimer i landene som stadig er imot jødene. Da aner det meg at de tunge dommene over disse landene vil komme med full tyngde.

Etter Esaias 43 og andre profetier om Egypt og Nilen – ser det ut til at det skal bli en forferdelig tørke over disse områdene. Mesteparten av vannet til Nilen kommer fra Etiopia og Tanasjøen og landskapet i Tigre/Gondar. Tørker det opp blir det lite vann i Nilen. Dette var bildet man hadde i fortellingen om Josef og de fete og magre kyrne – som gjorde at han bygde kornsiloer over hele Egypt og reddet store deler av Midt-Østen fra sultedøden og også sin far og sine brødre. Etter flere andre profetier skal Egypt bli en grusdynge fra kysten og like til Etiopias grense. Og uten vann i Nilen er Egypt dødsdømt. Profetiene sier at folket der skal bli spredd ut i 40 år!  Etiopia skal vri seg i angst – hvilket dette landet allerede har gjort i mange år av mange grunner – kriger, tørke, sult og nå muslimene.

Vi får fortsette å holde øye med og be for de frelste i Etiopia, fortsatt vekkelsen der og jødenes hjemreise - så skal vi skjønne det alt sammen etter hvert som det skjer. Vår tro vil nok en gang bli styrket av Herrens Ord som Han har sagt oss før det skjer for at vi skal tro når det skjer.