Klipp og kommentar, 26.10.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Nationen nett den 20.10.05, nevner følgende, fritt gjengitt:

 

 

Frykter for menneskeliv – bjørn dreper mennesker

Det er bare snakk om et tidsspørsmål før nordmenn blir drept av bjørn, tror forfatter Astor Furseth. Han har funnet 86 tilfeller, i Norge, der bjørn har drept mennesker de siste 400 år, sist gang i 1906. Nå frykter han nye drap. Han peker på at historien peker i motsatt retning av hva myndighetene gjør når det gjelder

om bjørn er farlig for mennesker. Og han er irritert over bl.a. Direktoratet for Naturforvaltning (DN), som avfeier at bjørn er livsfarlig for folk.

Furseths kilder er kirkebøker, tingprotokoller, skattemanntall, dagbøker, brev og aviser. Han har nå gitt ut boken ”Bjørn og ulv”.

 

Han sier at det har vært problemer med å finne vanntett informasjon, men etter 1800-tallet er informasjonen vanntett og i alt 36 mennesker er da drept.

Siste mann ble drept i 1906 og det var en gjeter, Johan Sagadalen (13) i Flå.

 

 

NKA-Kommenterer

Viggo Ree kommenterte opplysningene i Nationen med at boka skulle leses nøye og den virket seriøs, samt at det jo var mye bjørn på den tiden da det var tap av menneskeliv. Her øyner vi et visst tilbaketog av nødvendighet? 

Artikkelen Snille rovdyr? som du søker opp i www.kommentar-avisa.no har en del av de samme opplysninger som Furseth oppgir i sin bok. Det er opplysninger som i flere år og århundre har vært kjent av de virkelige naturforvalterne, bøndene.

Det er et manglende syn på mennesket, altså mangelen på menneskeverd (der bjørn og menneske sidestilles!), som gir oss slike holdninger som bl.a. Ree bringer til torgs og som har forplantet seg inn i departementskontorene og som altså beviselig ikke har rot i virkelighetens verden.

I et helt fersk oppslag i Aftenposten.no for 25. oktober 2005 hører vi fra Russland at i den siste tiden har 11 mennesker blitt drept av sulten bjørn. Sist nå en 20 år gammel mann i landsbyen Rosjdestvenska, øst i Russland. Det er mangel på fast føde som oppgis som grunn og bjørnen streifer stadig nærmere småbyer og tettsteder. Dette i følge kilder i den østrussiske avdelingen av Verdens Naturfond.

 

Om noen altså fremdeles skulle være i tvil, så dreper altså bjørn mennesker – hvilket bør inn i norske skolebøker med brei penn! Noe annet er bevisst historieforfalskning og det var vel ikke meningen?