Klipp og kommentar, 26.07.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Imamer bosatt i Norge drøfter uttalelse om terror

Det meldes i norske media at 10-12 imamer bosatt i Norge, mandag 25.07.05, skal drøfte terroren de siste ukene og de er bekymret. Man søker gjennom diskusjoner felles løsninger og uttalelser. Dette gjøres etter at folk har ringt dem og bedt dem komme med en uttalelse. Diskusjonen vil i første rekke dreie seg om London, men inntil videre ikke om hendelsene i Egypt.

 

NKA kommenterer

Det er lite interessant å høre hva imamene kommer frem til av resultater. Klikker du deg inn på artikkelen 

En annen islam i Norge ?

vil du i full dybde skjønne hvorfor. Legg der spesielt merke til boken til Mark Gabriel som står omtalt i iste halvdel av artikkelen.