Klipp og kommentar, 25.11.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Elverum likner et ulvereservat

Nationen melder 28.10.05 fritt gjengitt:

14 ulver skal være sett i Elverum i det siste, noe viltnemda deler syn på. Det er ulven som går på jakt etter hare og elg, for de fleste jegerne tør ikke slippe sin egen hund ut av syne. Ulveforske Petter Wabakken bekrefter at det er tatt med ulv i området og sier at han har advart om dette før på grunnlag av tidligere sporinger.

 Det var store skader på sau i sommer, noe som gir en ytterligere indikasjon på de høye ulvetalla og man frykter at det kan være to ynglende par i Elverum. Stortinget har vedtatt at det skal være tre ynglende par i hele landet.

Det meldes også at det i den nye regjeringserklæringen er lovet å føre en politikk som skal ta hensyn til livskvalitet for de som lever med rovdyrproblemer.

NKA kommentarer

I flere år nå har fagfolk og andre med beina planta godt på jorda fortalt at det som nå skjer ville skje med bakgrunn i hva man vet om ulven. Lar man den boltre seg relativt fritt, med fredning etc, vil man når den passerer et visst antall miste kontrollen over formeringen. Skjer dette i terreng som er vanskelig jaktbart både mht arrondering og størrelse får man en uhyre stor jobb med å redusere bestanden igjen.

Mye av dagens rovdyrpolitikken er basert på at ”ulv skader og spiser ikke mennesker” hvilket er kraftig motbevist sist nå i en større godt dokumentert bok. Dette kan du lese om her .

Vi får nå bekreftet hva som skjer, slik solide fagfolk advarte mot, med det vi altså er vitne til bl.a. i Elverum. Det er på tide at de riktige fagfolk kommer inn i ”styre og stell” slik at ikke barn, ungdom og voksne skal frykte både for seg selv og andre. De andre ”fagfolka”, gjerne kall dem asfaltbiologer eller panteister (panteisme - naturreligion der alt er besjelet), har vist hvilken kunnskap de besitter og at de heller ikke kan lese elementær vilthistorie innaboks.