Klipp og kommentar, 25.07.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

 

Indremisjonsforbundet vidåpnes for feminismen

 

Bergens Tidende melder 23.07.05 på sine hjemmesider:

”Kvinner kan for aller første gang velges inn i Indremisjonsforbundets (ImF) forbundsstyre. Dette er klart etter at ImF fikk helt nye lover lørdag.

Men generalforsamlingen, som pågår på bibelskolen på søre Bildøy i Fjell kommune, sa kontant nei til et forslag om full likestilling mellom kvinner og menn i organisasjonen. Dette forslaget fikk bare to stemmer. Et annet forslag om at kvinnene skal ha minst tre styreplasser, og dermed kunne ha hatt flertallet, nådde heller ikke frem.

Vedtaket innebærer at kvinnene kan få inntil tre plasser og mennene minst fire plasser i forbundsstyret, som har syv medlemmer. Kvinnene får heller ikke noe ansvar i åndelige og teologiske spørsmål. Generalforsamlingen vedtok nemlig også å etablere et hyrderåd, som skal bestå av fire menn. Dette rådet skal føre åndelig tilsyn og ta seg av teologiske lærespørsmål i organisasjonen.”

 

 

NKA kommenterer

Vedtaket på generalforsamlingen i Indremisjonsforbundet (ImF) minner til forveksling likt et vedtak gjort på Norsk Misjonssambands (NLM) generalforsamling i 1996. NLM åpnet da for kvinnelig representasjon i generalforsamlingen og flyttet lærespørsmålene over til et råd. ImF har kvinnelige delegater til generalforsamlingen og åpner nå opp for representasjon i forbundsstyret og flytter samtidig over ”ansvar i åndelige og teologiske spørsmål” til et hyrderåd. Dermed tror de at man har tatt høyde for å ha ryggdekning i Guds Ord, men hvilket styre i misjonen behandler ikke saker med ”ansvar i åndelige og teologiske spørsmål” eller hvilken generalforsamling holder slike spørsmål utenfor?

 

Det begynner å bli flere organisasjoner som nå åpner opp for den feministiske ånd – som til sist driver arbeidet over i verdslig retning – ofte uten at man ser hvor det bærer hen. Man har begynt å stole på sin egen dømmekraft og ikke på Guds Ords dømmekraft – hvilket er det som til sist teller for oss mennesker.

 

Det ser ut til at om ikke tjenestedelingen mellom mann og kvinne forkynnes klart vil man for enkelthet skyld kunne si at først får man kvinner representasjon i generalforsamlingen, så i styre, så kvinnelige prester til man ender i en organisasjon som er fullt ut styrt av Djevelen – fordi man ikke tok vare på Guds Ord endte man der. Det er det også mange eksempler på i sendemenighetene som vi kan lese om i Johannes Åpenbaring – man visst bl.a. ikke at man var lunken slik det var i menigheten i Laodikea. (J. Åpenbaring 3.)

 

Kvinner er ikke dårligere mennesker enn menn, vi mennesker er alle syndere, men jordelivet er lagt opp på en spesiell måte med bakgrunn i syndefallet i Edens have der Eva falt først mens Adam ble trekt til hovedansvar for Syndefallet. Du kan selv bla opp i 1. Mosebok kapittel 3 og lese hva der står, selv ikke en dåre skal der fare vill. Det er skrevet fordi Han som skapte oss vet best!

 

Ønsker man å følge misjonsbefalingen i Matteus 28, 18-20?: ”18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; 19 derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!” Det står altså: ”…og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder” – det er og ikke stifte vennskap med det Gud kaller synd i denne verden. Synd er det klart når man tilsidesetter hele Guds skaperordning og sier at Gud ikke har ulike oppgaver for menn og kvinner.