Klipp og kommentar, 24.11.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

New Orleans var voodoo-hovedstad

 

 

Norge IDag melder 04.11.05 at New Orleans i tillegg til å være jazzhovedstad også var USAs voodohovedstad. Voodotilhengerne frykter nå at orkanen Katrina skal svekke byens status i så henseende.

Det var hele 15% av byens innbyggere som praktiserte voodo! Og disse påkaller nå fedrene for hjelp.

I USA er denne religionen oppblandet med katolske helgener som erstatning for en del av de tradisjonelle avguder fra Afrika.

 

New Orleans har hatt en god del inntekt fra denne virksomheten i og med turister som har kjøpt voododukker og lignende og innehaverne frykter at ødeleggelsene etter Katrina er kroken på døra for denne virksomheten. Kristne kriker i området er imidlertidig ikke veldig misfornøyde og de ber nå, på skift, 24 timer i døgnet for byen.

 

NKA kommenterer

Dette kan forklare noe av de domsopplevelser man har hatt i denne byen dette året. To ganger oversvømt og med store kostbare ødeleggelser.

NKA har også tidligere skrevet om denne hendelsen under overskriften 

Hurricane Katrina destroys New Orleans days beforeSouthern Decadence””

.

Vi lar kommentaren bli med det og ber hver leser merke seg hva som her står.