Klipp og kommentar, 24.10.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Russland er i GAZA

DEBKAfil meldte 15.10.05, fritt sitert, følgende:

Russiske “militære rådgivere” er kommet til GAZA stripen. Jerusalem var uinformert om denne siste krenkelsen av den militære protokoll signert av Egypt. Egypterne og palestinaraberne åpnet grensen til Egypt ved Rafah, altså mellom GAZA og Sinai – på Yom Kippur dagen og 15 russiske etteretningsoffiserer kom over grensen, offisielt beskrevet som “millitær rådgivere”. DEBKAfile’s millitære kilder betegner dette som et “landmerke”, de første russisk militære som er kommet inn i en krigssone mot Israel. Disse 15 russerne ble fløyet direkte fra Moskva til Cairo før de kom til Rafah.

Fra før er både CIA og det bristiske M16 representert i GAZA og nå også det russiske FSB. Et av målene deres skal være å hindre etableringen av al Qaeda i dette området og annen terrorisme, hvilket ikke har lyktes til nå.

(Hele oppslaget, i orginal tekst, finner du her: http://www.debka.com/headline_print.php?hid=990 )

NKA-kommenterer

Den tidligere verdensmester i sjakk, Kasparov, uttalte seg slik for få måneder siden: ”Den legendariske sjakkmester, Garry Kasparov, som nå er opposisjonspolitiker i Russland, sa til Jerusalem Post at Putins regime tramper på demokratiske prinsipper og utgjør en direkte trussel mot resten av verden. Hans råd er at man dobbelsjekker det Putin sier og gjør. (Karmel Israel-Nytt, nr 9 -2005)” Dette ble uttalt under Putins besøk til Midt-Østen for kort tid siden. Kasparov kjenner den langsiktige russiske tenkning rimelig godt!

Russland har fremdeles store interesser i Midt-Østen, både ressursmessig og millitært. Vi vet også at russerne har en større aktivitet i flere av de arabiske land, inklusive Iran og Syria. Det skal også huskes at Bibelen, i sin endetidsbeskrivelse, kommer inn på Russlands sentrale posisjon i kampen mot Israel. I denne kampen vil Russland knuses, men før den tid skal man ha ”argusøyne” på hvilke sjakktrekk denne nasjon som styres av en tidligere KGB agent bedriver.

(Se også: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Russland_spiller_sjakk_med_verden-04.06.2005.htm )