Klipp og kommentar, 24.01.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

Fra Stavanger Aftenblad nett den 11.12.2004, har vi sakset dette oppslaget:

 

”- Feilslått humanisme har gitt oss dårlig skole

- Etter 20 år i ungdomsskolen og ti år som øvingslærer for lærerstudenter orket jeg ikke mer av humanismen og den antiautoritære holdningen ved lærerskolene, sier Tor Sigurd Nielsen ved Lundsvågen Naturskole.

 

Av Torgeir Vølstad

 

 - Misforstått humanisme og kvinnesak har skjøvet mannlige verdier og ressurser i skolen til side, sier Tor Sigurd Nielsen, daglig leder ved Lundsvågen Naturskole. Foto: Knut S. Vindfallet

Saken:

En OECD-rapport som ble publisert denne uken viser at norske 15-åringer gjør det relativt dårlig i matematikk, naturfag og leseferdighet.

 

Nielsen mener at feilslått ideologi i lærerutdanningen på 1980- og 90-tallet forklarer mye av dagens kaos og dårlige resultater i skolen.

 

Dette viser igjen i en OECD-rapport som ble publisert denne uken. Der går det fram at norske 15-åringer gjør det relativt dårlig i matematikk, naturfag og leseferdighet, og at elevene opplever at det er mye bråk i timene.

 

Provosert av «refs»

- En artikkel i VG denne uken provoserer meg kraftig. Der refser professor Erling Roland lærerne for at de ikke stiller krav til elevene både faglig og i oppførsel. Men Roland må, som foresatt og tidligere praksisveileder ved lærerhøgskolen i Stavanger på 80-tallet, ta sin rundelige del av ansvaret for dagens situasjon, sier Nielsen.

 

I dag er Erling Roland professor og en internasjonal kapasitet i atferdsforskning og senterleder ved Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger.

 

Tor Sigurd Nielsen forlot ungdomsskolen i 1990 og startet Lundsvågen Naturskole på Hundvåg i Stavanger, der de blant annet har opplegg for såkalt skoletrøtte barn og ungdommer. Der møter de noen av problemene som er en følge av den feilslåtte lærerutdanningen, ifølge Nielsen. - All ære til Roland og atferdsforskningen for det de står for i dag, der er jeg hjertens enig. Men jeg kjenner ham også som en sterkt antiautoritær foresatt på lærerskolen, en som ikke var i stand til å skjelne mellom å være autoritær og å hevde autoritet, sier Nielsen, som legger til at problemer med disiplin og læring i skolen også skyldes «en generell samfunnsutvikling mot en tydelig mer primitiv og utagerende omgangsform».

 

- Den humanismen som var rådende, er kun et overskuddsforetakende som en slett ikke kan ha som grunnmur for å bygge land og skole. Hvem tror at bare du vanner den lille blomsten - som i dag ofte er en seks år gammel kaktus - og bare legger til rette, vil vi ende med liljer og roser? Nei, verden drives framover av rendyrket darwinisme, av kampen for å overleve og hevde seg. Det ser en over alt i samfunnet. Men om vi tar de nødvendig grep, er det ennå håp, sier Nielsen.

Grepene han sikter til, er en fast hånd med klar grensesetting og vilje til å stille krav til elevene, slik Erling Roland igjen pekte på i den angivelige «refsen» av lærerne i VG.

- Hvis en vil vise ungene at en bryr seg, må en være fast og myndig. Å slippe dem fritt er å demonstrere at en ikke bryr seg, sier Nielsen.

 

Kvinnekamp

Han mener at disiplinproblemene og for dårlig læring også har sammenheng med kvinnekampen på 70-tallet og senere.

- Disse damene kjempet en knallhard kamp mot mannlige elementer som for eksempel disiplin og underordning. Deres alternativ var å drukne elevenes naturlige opposisjonstrang i kjærlighet. Som en tidlig myk mann, støttet Roland helhjertet opp om denne verdensanskuelsen, sier Nielsen.

 

NKA kommenterer

Det er interessante vurderinger som ligger til grunn for Tor Sigurd Nielsen konklusjoner. Han nevner tre ting:

-         humanisme

-         kvinnesak

-         darwinisme

Dette er åndsstrømninger som har preget Norge de siste tiårene og som skjøt fart med 68er generasjonen. Nå må vi høste fruktene også i den norske skole.

Nielsen sier: - Den humanismen som var rådende, er kun et overskuddsforetakende som en slett ikke kan ha som grunnmur for å bygge land og skole.

 

Som Norges Kommentar Avis sine leser vil ha sett, er disse åndsstrømninger som har trengt inn på mange samfunnsområder og som sakte men sikkert river ned det meste, nå så aktive – at de også jobber med å rive den siste grunnmur (med unntak av Bibelen) – nemlig Grunnloven og derigjennom fjerne § 2! Da er man til veis ende og det er ikke å undre seg over at skolen i flere år har merket både disiplinproblemer etc. Det er jo lenge siden en predikant i Oslo fikk så ”øra flagra” når han fortalte at han riset sine barn – slikt gjør man jo bare ikke. Men å la barn fly ute på natta, la dem fylle seg med voldsfilmer, påføre dem skillsmisser etc det bryr lovgiverne seg lite om. Og i skolen lærer de i dag at de er dyr – det femte rovdyr – på linje med bjørn, ulv og gaupe.

Er det rart at selvbildet til mange unge er under middels?

 

Ved å lese Hva er og vil sosialismen. – vil du raskt få et innblikk i det ideologiske fundament som nå har underminert norsk skole i lang tid.

Hvorfor ikke bryte med denne ideologi og fortelle dem som anfører denne lære at deres lære er uønsket i norsk skole! Det er ikke uten grunn at antall søknader om å etablere privatskoler har doblet seg den siste tiden.

Skulle staten allikevel legge enda flere kjepper i veien for etablering av privatskoler, kan man undervise barna hjemme – fordi barna er foreldrenes og ikke statens - så enkelt er det.