Kongen er ”hellig” og ansvaret påligger hans statsråder

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no20.09.05

 

I flg. Norge i Dage-nett uttalte Kongen seg slik:

”Kong Harald la ikke noe imellom da han hyllet USA som Norges nærmeste allierte og hevdet at Norge og USA har de samme målene i sin utenrikspolitikk.

Det var under en tale på den norske marinebasen i Washington DC at Kong Harald mandag frimodig proklamerte at: - USA er vår viktigste allierte, en nær politisk partner i mange internasjonale organisasjoner.

Videre fremhevet Kongen også at USA og Norge med felles militære styrker kjemper for det samme målet. - Vi ønsker å hjelpe andre nasjoner til den friheten og demokratiet som vi har, poengterte Hans Majestet.

Dette passer dårlig med det nye regjeringspartiet SVs holdninger. Der i gården går nemlig USA for å være ”den største faren for verdensfreden”.

PÅ spørsmål fra TV2 ønsket ikke Kongen å kommentere SV og den kommende regjeringens utenrikspolitikk. - Vi får se hva som skjer, var alt kongen tillot seg og si.

Slakter Kongen
Mens SVs nestleder, Øystein Djupedal, erklærer seg uenig i Kongens synspunkter, men ellers ikke lar seg affisere av talen, reagerer professor Trond Nordby skarpt på utspillet fra Kongen.

- Det er håpløst med en konge som går rundt uten så mye politisk gangsyn at han ikke vet å styre unna selv de mest åpenbare politiske kontroversene i norsk politikk. Kongen gjør best i å ikke si så mye, siden alle vet at dette er et kontroversielt tema, sier professor i statsvitenskap, Trond Nordby, ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

At Nordby reagerer på Kongens USA-vennlige tale, er ingen bombe ettersom Nordby både er innbitt sosialist og republikaner. Under et foredrag han holdt på NTNU i fjor fleipet han med kongehuset i følgende ordelag:

Først og fremst minner det rojalistiske staset mest om et juletre som vi pynter med glitter og glasskuler. For det andre, synes jeg det er latterlig at de kongelige går med ”gjeddesluker” de kaller for ordener.”

NKA-kommenterer

Det er mange i Norge som er dypt urolig over den utenrikspolitikk som den ”rød-grønne” regjering nå vil legge seg på. Og mange er også tilsvarende glad for at vi har en konge som bruker sin posisjon til å ta vare på folkets interesser – når et mindretall av våre folkevalgte ikke er i stand til det. Å angripe kongen og direkte gjøre narr av han – og omtale deres ordener som ”gjeddesluker” – affiserer sikkert ikke kongen. Han har i de siste årene blitt utsatt for en rekke ”kongebjørkhuggere” både fra politikere og akademiske kretser, men folket bør ikke finne seg i slike majestetsfornærmelser – som dessuten er Grunnlovsstridige. Grunnnloven sier: ”§ 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.” At høyt politiske styrende og akademiske folk ikke kan det meste elementære av grunnleggende norsk rett – burde ytterligere få det norske folk til å reagere.

Avslutningsvis kan en i denne anledning heller ikke la være å referere det jeg for noen år siden noterte av uttale til Vårt Land av tidligere statsråd Kåre Kristiansen: ”at de som tidligere ble ansett å være en sikkerhetsrisiko, nå er blitt garantister for vår sikkerhet!”  Er det dette som nå utvikler seg for våre øyne? Mange frykter for vårt lands fremtidige sikkerhet, med et nedbygd forsvar, økt spenning i Nord-områdene og en meget betent utenrikssituasjon mange steder i verden – som kanskje vil avstedkomme at USA får andre å hjelpe enn oppkjeftige nordmenn.

Takk til kong Harald som tenker videre og lengre og for folkets sikkerhet og fremtid!