Klipp og kommentar, 20.02.2005

 

 
Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

Egg produsert lokalt og direkte solgt

 

 

TV2 Nettavisen melder 19.02.05 følgende:

 

”Må hente egg fra Sverige

(Scanpix) Hele 30.000 høner ved landets største rugeri i Time kommune på Jæren må avlives etter at det for tredje gang på et halvt år er blitt påvist hønsesykdommen Aviær Rhinotrakeitt (ART).

 

Sykdommen er oppdaget hos en foreldreflokk, det vil si høner som produserer verpehøner til om lag 70 prosent av landets eggprodusenter, skriver Nationen.

 

I januar ble 23.000 høns avlivet på grunn av den samme sykdommen, og i fjor høst måtte 4500 høner bøte med livet.

 

Nedslakting av de norske hønene får store ringvirkninger, og nå må rugeegg importeres fra Sverige. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før den norske eggproduksjonen er oppe å går for fullt igjen.”

 

Norges Kommentar Avis

En slik sentralisering av landbruksproduksjonen på egg som vi er vitne til på Jæren er noe man vet gir svært økt risiko for produksjonssvikt grunnet bl.a. sykdom. Rammes man risikerer man at hele anlegg stopper opp.

Det er dermed ikke ønskelig med slike store produksjonsenheter i Norge, nettopp med bakgrunn i den kunnskap vi har om sykdommer og smittefare. Dette er en side av denne saken.

En annen siden av saken er at det nå naturligvis vil åpnes opp for mindre aktører på gårdsnivå som kan produsere egg, med langt mindre risiko og som kan opparbeide seg lokale avtaler til butikker. Det er ikke unaturlig å tenke seg at butikker vil sette pris på leveringssikkerhet og redusert fare for egg av dårlig kvalitet, siden man nå må importere egg fra Sverige.

Vi vet at det har vært stor spredning av salmonella i svenske kraftfòr anlegg og at dette neppe er under kontroll. I Danmark vet vi at der spiser man ikke rå egg – fordi det er det samme som å spise infiserte egg.

Det er med bekymring man ser at importen økes av matvarer til Norge. Vi vet at Norge har en internasjonal unik lav smittetilstand som ikke må ødelegges, med import fra områder vi vet er utsatt for sykdommer vi ikke ønsker oss. Norske forbrukere vil sette pris på at maten de spiser er dokumentert rein og ufarlig!