Klipp og kommentar, 17.09.05

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

 

Norden: Masseoppsigelser av radio- og tv-medarbeidere

 

Det sakses fra Radionytt.no - 09.09.05 av Kyrre Dahl:

 

”Mange hundre medarbeidere vil miste jobben i de statlige kringkasterne i Danmark og Finland.           

Denne uka er det offentliggjort masseoppsigelser både hos YLE i Finland og Danmarks Radio i Danmark. Begge er reklamefrie statlige kringkastere, som NRK. Minst 500 nordiske radio og tv-folk mister jobben.

 

Finske YLE er mest drastisk i sine nedskjæringsforslag. 400 årsverk skal kuttes og det betyr at minst 200 ansatte må sies opp, melder Onair. Det er i dag cirka 3 600 mennesker som jobber i YLE. Kutt-forslaget førte til en kortvarig spontan streik som rammet både radio og TV i Finland.

 

Denne uka ble det også kjent at Danmarks Radio skal spare 95 millioner kroner i sine budsjetter. Det vil trolig føre til at 100 stillinger forsvinner. Ledelsen i DR regner med at de må ty til oppsigelser. Men, samtidig skal ikke lytterne og seerne merke noe til besparingene, melder Radionyt.dk.”

 

NKA-kommenterer

De statlige radio og TV kanaler i Norden er i tidens løp blitt lite kjent for å lage kristne oppbyggelige programmer. Finland har i flere tiår vært kjent for et noe rått programinnhold og Danmark ligger i dag neppe langt etter med sin liberalitet.

 

Det er å håpe at disse oppsigelser kan være et signal på at de nordiske folk ikke lenger bruker disse statskanaler så mye i sitt daglige virke – og ikke at andre kanaler har tatt over etter den samme lesten med reklamefinansiering.

I Norge har jo NrK lenge vært kjent for et innhold som sterkt strider mot Den Norske Grunnlov, hvilket skulle være retningsgivende for en statskanal. Regjeringen (NrKs generalforsamling) synes å bakke denne linjen, altså i strid med den kristne norske Grunnloven.

 

Oppsigelsene i YLE og DR kan her være et signal om at folk leter etter alternativer i medieverden?

I Norge ser vi at flere store aviser har alvorlig svikt i sin inntjening.