Klipp og kommentar, 12.09.05

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

 

Rekord-eksplosjon i rommet

 

Det sakses fra TV2 nettavisen den 12.9.05, av Dag Stenerud:

 

Italienske astronomer har observert ettergløden fra et av de sterkeste og fjerneste gammaglimtene som noen gang er påvist.

 

Hver eneste dag bombarderes Jorden av gammastråler som oppstår ved kolossale eksplosjoner i fjerne galakser. Disse eksplosjoner kalles for gammaglimt, eller GRBer for «Gamma Ray Bursts», og er de kraftigste og mest lyssterke eksplosjonene vi kjenner.

 

Gammaglimtene varierer veldig i styrke og har en varighet på fra om lag ett sekund til flere minutter.

 

Millioner lysår unna

Mandag opplyste et team av italienske astronomer at de har vært vitne til ettergløden fra et av de sterkeste og fjerneste gammaglimtene som noen gang er påvist, skriver nyhetsbyrået Reuters.

 

Eksplosjonen som har fått navnet GRB050904 ble først oppdaget av satelitten «Swift» 4. september og anslås å ha funnet sted mer enn 12.500 millioner lysår unna. Glimtet er dermed det fjerneste som noen gang er påvist.

 

Solen miniatyrisk i forhold

- Glimtets lysstyrke tilsier at i løpet av noen få minutter må det ha frigitt 300 ganger mer energi enn solen vil gi fra seg i løpet av hele sitt livsløp på 10.000 millioner år, sier Guido Chincarini som leder det italienske romobservasjonsteamet.

 

Romforskerne vet fremdeles ikke hva som forårsaket det voldsomme gammaglimtet.”

 

 

NKA-kommenterer

Det er underlig hvor imponert vi er av hendelser i verdensrommet og også av orkaner, tsunamier og lignende også her på landjorden. Alt dette sprenger vår fantasi for hva vi hadde forventet kunne hende i naturen.

 

For flere tusen år siden spurte Gud Job om følgende:

1 Og Herren svarte Job ut av et stormvær og sa: 2 Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? 3 Nuvel, omgjord dine lender som en mann! Så vil jeg spørre dig, og du skal lære mig. 4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det! 5 Hvem fastsatte vel dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? 6 Hvor blev dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnesten, 7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv, 9 da jeg gjorde skyer til dets klædebon og skodde til dets svøp 10 og merket av en grense for det og satte bom og dører 11 og sa: Hit skal du komme og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge sig? 12 Har du i dine dager befalt morgenen å bryte frem, har du vist morgenrøden dens sted, 13 forat den skulde gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige rystes bort fra den? 14 Jorden tar da form likesom ler under seglet, og tingene treder frem som et klædebon, 15 og de ugudelige unddras sitt lys*, og den løftede arm knuses. 16 Er du kommet til havets kilder, og har du vandret på dypets bunn? 17 Har dødens porter vist sig for dig, og har du sett dødsskyggens porter? 18 Har du sett ut over jordens vidder? Si frem dersom du kjenner alt dette! 19 Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket - hvor er dets sted, 20 så du kunde hente det frem til dets område, så du kjente stiene til dets hus? 21 Du vet det vel; dengang blev du jo født, og dine dagers tall er stort. 22 Er du kommet til forrådskammerne for sneen, og har du sett forrådshusene for haglet, 23 som jeg har opspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag? 24 Hvad vei følger lyset når det deler sig, og østenvinden når den spreder sig over jorden? 25 Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen 26 for å la det regne over et øde land, over en ørken hvor intet menneske bor, 27 for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? 28 Har regnet nogen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? 29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim - hvem fødte det? 30 Vannet blir hårdt som sten, og havets overflate stivner. 31 Kan du knytte Syvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker? 32 Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid, og Bjørnen med dens unger* - kan du styre deres gang? 33 Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? 34 Kan din røst nå op til skyen, så en flom av vann dekker dig? 35 Kan du sende ut lynene, så de farer avsted, så de sier til dig: Se, her er vi? 36 Hvem har lagt visdom i de mørke skyer, eller hvem har lagt forstand i luftsynet? 37 Hvem teller skyene med visdom, og himmelens vannsekker - hvem heller vannet ut av dem, 38 når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre? (Job kapittel 38)

Jobs svar til Herren kan vi lese mot slutten av kapittel 39 og det er at Job aldri mer vil tale mot Herren. Herre forlangte av Job: ”Vil du som klandrer den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, må svare på dette!” Men Job møtte her sin Herre og Mester, den samme Herre som lever i dag.

 

Svarene på disse spørsmålene fra Herren i Job 38 vil for så vidt være summen av mye av den forskningen (det man leter etter av svar) som drives i dag, med Mars ferder etc. Men setter man kun opp hypoteser som ikke innehar at Gud er Himmelens og Jordens Skaper da kommer man aldri i mål med sin forskning – dvs man har nok en anelse om at å sette opp en slik hypotese ville føre til at mye eldre forskning ville komme i stor vanry – så slikt gjør man bare ikke – vil man forbli i det ”gode selskap”.

 

Det er nok bare småtterier til observasjoner som italienske romforskere så den 4. september, altså et kraftig gammaglimt.

I følge Guds ord skal det enda skje store tegn fremover i naturen og til slutt skal himmel og jord forgå – og isteden skal den nye himmel og den nye jord komme til syne. Men, før den endelige sluttstrek skal Jesus komme igjen og det skal ikke være til å ta feil av: ”For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.” (Matteus 24)

 

For deg som virkelig er interessert i stoffet sett av et par timer og les igjennom dette heftet:

http://www.answersingenesis.org/translations/norwegian_nopics.asp