Klipp og kommentar, 17.11.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Kunnskapsminister avslører SVs ideologi

 

Vi sakser fra Norge I Dag hvor Bjarte Ystebø skriver ”Forbyr bordbønn i skolen.  Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil forby bordbønn til maten i norske skoler. - Norsk skole skal ikke være forkynnende. Den skal være inkluderende. Bordbønn er ikke i tråd med hvordan norsk skole skal være, sier Djupedal til VG. - Jeg vil gjerne være veldig klar på at skolene må ta til seg dette. Hele grunntanken er at skoledagen ikke skal ha slike forkynnende innslag, sier statsråden til avisen. Men Utdanningsdirektoratet mener allerede at bordbønn er ulovlig, etter opplæringsloven som ble vedtatt av den forrige regjeringen.
- Det er ikke ønskelig med bordbønn i skolen. Dersom en klasse likevel velger å synge religiøse bordvers, må det være etter avtale med foreldrene.”

 

NKA kommenterer

Kunnskapsminister Ø. Djupedal har etter vårt syn tilfulle blottlagt den antikristelige ideologi SV er besjelet av. I løpet av få uker etter at han har inntatt Dep. greier han å uttale seg uhyre negativt om en grunnleggende rett som foreldreretten til fordel for barnehager og kollektiv barneoppdragelse. Og nå klemmer han til med forbud mot bordbønn for skolebarna. Man må regne med at grunnleggende negative utspill vil komme i tur og orden fra dette partis representanter – som ideologisk er bestemt ut fra sitt antiteistiske syn. De kommer til å svelge mange politiske ”kameler” både forsvarpolitisk og på andre måter – bare de kan komme den ”evangelisk-luthersk tro til livs” og andre fordummende sekter. Da er det godt å vite at når Fredsfyrsten er på plass på Oljeberget og Fredsriket inntar jorden – da skal Gudskunnskapen dekke jorden som vannet dekker havets bunn.