Klipp og kommentar, 17.09.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Våpen statistikk over salg og kjøp

 

Vi har hentet følgende, fritt oversatt/gjengitt, fra BBC news:

 

Det er ikke lett å få full oversikt over den globale våpenindustrien, primært pga handelsmetodene, der flere nasjoner holder en del av statistikken skjult. I tillegg er det klassifiseringsforskjeller når de gjelder våpen.

 

Institut for Strategiske studier (IISS), en respektert uavhengig forsknings organisasjon lokalisert til London, er en av kildene for en oversikt over våpen industrien. one source of figures about the arms industry.

 

Salg eksklusive eget nasjonalt bruk:

“Country          Value of 2004 deliveries (US $bn) 

United States  18.5 

Russia              4.6 

France             4.4 

UK                  1.9 

Germany          0.9 

Canada            0.9 

China               0.7 

Israel               0.5 

Libya               0.3 

Brazil               0.3 

Source: Defence Analysis Department, International Institute for Strategic Studies/ US Congress

Figures exclude domestic consumption and are true export value 

 

Våpenkjøp (kun utviklingsland):

“Country*                    Value of 2004 arms received (US $bn) 

United Arab Emirates  3.6 

Saudi Arabia                3.2 

China                           2.7 

India                            1.7 

Egypt                           1.7 

Israel                           1.5 

Taiwan                        1.1 

Pakistan                       0.9 

South Korea                0.8 

South Africa                0.5 

Source: Defence Analysis Department, International Institute for Strategic Studies/ US Congress

*Includes all countries except US, Russia, European nations, Canada, Japan, Australia, and New Zealand.” 

 

 

NKA-kommentarer

De to største våpenkjøpere av konvensjonelle våpen mht utviklingsland ligger begge i Midt-Østen. Analytikere forteller at det er en økt militarisering i regionen og en tendens til at landene investerer i de mest oppdaterte våpen systemer, som er å få tak i.

Kina står også for tunge våpen investeringer. Flere av de andre landene, som er ””mindre” våpen investorer” er involvert i problemer med sine naboland hvilket gir seg utslag i oppkjøp av våpen.

 

Det bør være med en viss bekymring vi ser på disse tallene, der det er representert sterke anti-demokratiske nasjoner, blant de største våpenkjøperne i verden.

Flere av disse landene har mer en antydet at Israel kan være et legitimt mål, og ”Israels spørsmålet” opptar dem meget sterkt.