Klipp og kommentar, 16.06.2005

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Bedre læring i friskolene

 

”Så er det vitenskapelig dokumentert: Norske friskoler gir bedre utdanning enn den offentlige skolen. De kristne skolene skiller seg ut. Elevene får ikke bare bedre standpunktkarakterer av sine egne lærere, men forsvarer karakterene på eksamen, med sensor fra den offentlige skolen.

Undersøkelsen blant over 619.000 grunnskoleelever viser også at elever i skoler med kristelig protestantisk livssyn presterer bedre enn elever i offentlige skoler. Forskjellene er spesielt tydelige i tiende klasse.

Matte: eksamenskarakter 3,21 i offentlige skoler, mens den i privatskoler i snitt er 3,66.

Norsk: eksamenskarakter 3,67 i offentlige skoler, mot 3,92 i privatskoler.

Engelsk: eksamenskarakter 3,59 i offentlige skoler, mot 4,12 i privatskoler. Også standpunktkarakterene til elever i privatskoler er bedre. Tallene gjelder for skoleåret 2003/2004. Steinerskolene er ikke med i undersøkelsen, som er gjort av Senter for økonomisk forskning (SØF) og NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skriver Romerikes Blad.

Avdelingsdirektør Anne-Brit Kavli i Utdanningsdirektoratet elevene i friskolene kan dra nytte av å tilhøre trekanten familie, skole og kirke.

– Elevene får en sterk sosial tilhørighet i livssynsskoler, som du ikke finner på samme måte i offentlige skoler, påpeker Kavli.

Nylig ble det avholdt eksamen for 10. klassingene ved Oslo Kristne Senters skole. Der fikk 12 av klassens 28 elever toppkarakteren seks på muntlige eksamen.

Norge I dag, Bjarte Ystebø 15.06.2005)”

 

NKA Kommentarer

Det skal ikke legges avgjørende vekt på slike undersøkelser, men denne undersøkelsen er interessant. Det er nærmest oppsiktsvekkende at avdelingsdirektør Anne-Brit Kavli i Utdanningsdirektoratet mener at ”elevene i friskolene kan dra nytte av å tilhøre trekanten familie, skole og kirke.”

Skal man ta konsekvensen av hva hun her mener må norsk skole igjen fremelske sin konfesjonsbundethet i den kristne Grunnmålsparagrafen, siden det også nevnes i artikkelen at skoler med ”kristelig protestantisk livssyn” presterer bedre en skoler i den offentlige skole sfære. Den kristne Grunnmålsparagrafen, som selv norske biskoper vil fjerne – viser her hva den betyr for læringen.

Et bidrag i denne retning er bl.a. at den protestantiske lære ikke aksepterer at mennesket er et dyr og bl.a. utgir motgiften mot darwinismen slik du finner den på:

http://www.answersingenesis.org/translations/norwegian_nopics.asp - der heftet ”Stein og Bein. Sterk bevisføring mot utviklingslæren” er tilgjengelig på norsk.

 

Det bibelske menneskesyn, altså fra den eneste bok som gir opphavet til Menneskeverdet, setter mennesket i frihet og gir det uendelig verdi. Dette er med på å oppdra og gi livet mening og skape orden også i skolen. Den offentlige skole var også slik engang, men nå må man igjen sette fokus den rette lære som ikke river ned men bygger opp. Som Kavli peker på er også familien her sentral, og den er jo innstiftet av Gud – så alt henger nøye sammen og er ikke et sett av tilfeldigheter

Her har Utdanningsdirektoratet dokumentasjonen som skal til for å godkjenne det som kommer av friskoler på kristen protestantisk grunn.