Klipp og kommentar, 15.10.05

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

 

Disen og § 100 – offiserer får munnkurv

 

 

TV2 Nettavisen, ved Ingvild Jensen, melder:

”Forsvarssjef Sverre Diesen strammer kraftig inn offiserenes mulighet til å uttale seg offentlig om politiske spørsmål.

- Forsvarets personell skal ikke som enkeltpersoner i tjeneste-sammenheng uttale seg om spørsmål av primært politisk karakter, heter det i et skriftlig pålegg fra forsvarssjef Sverre Diesen.”

 

NKA-kommentarer

Yttringsfriheten er noe Disen bør studere nærmere, selv om Disen sier at offiserene fremdeles skal kunne kan uttale seg fagmilitært. Se fet/kursiv i Grunnlovens §100, sitert under – ”særlig tungtveiende Hensyn” kan ikke undertegne se her.

Det vil være en meget alvorlig situasjon å komme dit hen at de fagmilitære ikke skal kunne uttale seg om saker de ofte har greie på om det tutcher politikken - hvilke spørsmål av militær art har ikke er visst islett av politikk. Snakker man kun om våpensystemer kan det forsåvidt være rent fagmilitært om det da ikke er politikk i hvilke land disse skal innkjøpes.

 

Hovedpoenget mitt (og jeg tror også Grunnlovens § 100) er at det er farlig for en nasjon om tenkningen/uttalelser kun skal kjøres igjennom visse kanaler - i oppbygningen til en alvorlig krise vil dette kunne få dramatiske følger - siden det svært ofte, historisk sett, viser seg at topp militær/politisk ledelse tenker mye likt og de tar ofte dramatisk feil. Dette har kostet mange norske liv, tenk på 9. april 1940.

Ensretting i et demokrati er aldri et godt signal!!!

Anbefalingen til offiserer i norsk uniform er å gå i klinsj med Disen på dette med Grunnlovens §100, fordi her vil det bare forsøkes strammes og strammes til etter som årene går. Full frihet er kravet, tuftet på Norges Grunnlov og verdigrunnlag! At man skal forsvare ytringsfriheten i Grunnloven, i fredstid, er jo underlig?

 

Grunnlovens § 100

       Ytringsfrihed bør finde Sted.

       Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

       Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

       Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

       Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

       Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402