Klipp og kommentar, 15.01.2005

Norge I DAG – nett 14.1.–05 bringer denne triste nyheten fra lutherske samfunn i USA

 

Av Jørgen Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

Luthersk kirkesamfunn i USA delt i spørsmål om homofili

I fire år har en arbeidsgruppe for Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn i USA utredet kirkesamfunnets syn på vielse av homofile. Nå viser det seg at kirkesamfunnet ikke blir enig med seg selv. - Vårt kirkesamfunn har ikke ett syn på denne saken, sier et medlem av arbeidsgruppen.

Dette betyr uansett at "Evangelical Lutheran Church in America" i praksis åpner for at homofile- og lesbiske par kan få kirkelig vigsel. Robert Benne, direktør ved religions og sosiologistudier ved Roanoke College i Virginia, sier at komiteens manglende enighet er en seier for de homofile og lesbiske. - Denne avgjørelsen tillater at pastorer kan bestemme selv hva de ønsker å gjøre i dette spørsmålet. Komiteen kommer til denne konklusjon ikke fordi de er sikker i sin sak, men fordi de er ambivalent i dette spørsmål, sier han ifølge TheJournalNews.com. Den kvinnelige presten Sharon Israel, i St.Paul`s Evangelical Lutheran Church i Port Chester, sier at hennes menighet er åpen for å diskutere saken.
- De fleste ønsker å gjøre som Bibelen sier i denne saken, men i bunn og grunn handler dette om kjærlighet.

Det er ventet atskillig debatt videre i denne saken for det lutherske kirkesamfunnet, som har mistet 300 000 medlemmer de siste 5 årene, i følge TheJournalNews.com. Birger Danielsen

NKA kommenterer:

Det er ikke mye mer å si til dette enn det vi tidligere har sagt i NKA – at dette er dypt Skaper-, natur- og Bibelstridig. Ja, det er et så farlig forfall i flg. Bibelen at om dette får spre seg og bli folkesynder – går det galt med hele nasjonen. Jeg husker godt tidligere Arthur Berg holdt foredrag i Nedre Setesdal og spurte om vi ville bestå ”Sodomatesten”?

Men det jeg særlig vil sette lyset på her er hva den kvinnelige teologen sier når hun uttaler: ”De fleste ønsker å gjøre som Bibelen sier i denne saken, men i bunn og grunn handler dette om kjærlighet.”  Man minnes Jesu ord om dere farer storlig vill – for dere kjenner ikke Skriftene. Hun kjenner tydeligvis ikke Kjærlighetens Høysnag i Korinterbrevet som klart og tydelig sier at ”Kjærligheten gleder seg ved sannhet. ”Hvorfor er man så redd for å bli uthengt som ukjærlig – en pervertert form for kjærlighet – ikke den kjærligheten som sammen med sannheten setter i frihet.