Klipp og kommentar, 14.01.2005

Om muslimer som ikke vil ha omsorg fra kristne og pengemakta som knekker matsikkerheten i Norge:

 

Av Jørgen Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

NKA kommenterer:

I etterdønningene av ”tsunamien” rundt Det indiske hav” dukker denne meldingen opp i ”Norge I Dag” – nett – og forteller med all tydelighet hva muslimene prioriterer.  I verdens største og mektigste samfunn – Indonesia – som også fikk den verste smellen av tsunamien  blant  voldsmennene i borgerkrigen i Nord-Sumatra – rundt Aceh – nå nekter de altså foreldreløse barn å motta hjelp fra kristne organisasjoner.

 

”Indonesia: Myndighetene nekter å motta hjelp fra kristne

Kristne får ikke ta seg av foreldreløse barn i Indonesia etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Det er klart etter at Indonesiske myndigheter har gått gjennom hjelpeorganisasjoner, og stengt ute enkelte kristne.  Et hjem for foreldreløse barn utenfor hovedstaden Jakarta får ikke ta imot barn som stammer fra muslimske familier. Den amerikanske organisasjonen WorldHelp har et hjem som skal ta imot 300 barn. Til nå har organisasjonen samlet inn nok penger til å hjelpe 50 barn i tre år. Nå er innsamlingen for de resterende 250 ledige plassene stanset.  Selv sier den kristne organisasjonen at de er til stede for å møte folks behov i en nødssituasjon, ikke for å evangelisere. - Vi ber ikke om tilgivelse for vår tro, men dette er en katastrofe, og vi vil først og fremst primærbehov til mennesker som har mistet alt håp. Dersom dette fører til at vi som kristne blir lyttet til, er det en annen sak. Da vil de vite at det er kristne som har vist dem Kristi kjærlighet, sier lederen for WorldHelp, Vernon Brewer.  Myndighetene har skjerpet inn reglene for alle vestlige hjelpearbeidere. Også amerikanske og andre vestlig militære, som er tilstede med nødhjelp, har fått beskjed om å forlate landet innen utgangen av mars.  Bjarte Ystebø i Norge I Dag.

 

Fra TV2 nyhetene på nett - sakser vi disse viktige opplysningene om hvordan de såkalte frie markedskreftene har herjet i Norge:

”- Skydde ingen midler

Av Kjell Persen 13.01.05 20:14, ny 13.01.05 20:17

- Vi skydde ingen midler, sier tidligere direktør Steinar Kristiansen i Norgesgruppen ASA om bonusordningene i dagligvarebransjen. I Tabloid ramset han opp bonus- og rabattordningene han kjente til. Samme dag som det ble kjent at Konkurransetilsynet skal komme til bunns i de omfattende bonusordningene til dagligvarekjedene, stilte Steinar Kristiansen, tidligere direktør i NorgesGruppen ASA, opp hos Pål T. Jørgensen i Tabloid.  I programmet lettet han på sløret om bonusordningene, som er beskrevet som "melking av forbrukerne".  På spørsmål om hvilke bonussystemer den tidligere direktøren i Norgesgruppen har vært med på, svarte Kristiansen:  - Det er en vrimmel av bonussystemer, og jeg kan jo nevne noen. Linjerabatter, samarbeidsbonus, topp- og lojalitetsbonus, vekstbonus, kategoribonus, nyhetsbonus, prosjektstøtte og markedsstøtte.  Forskere på Statens institutt for forbruksforskning har anslått at de omfattende ordningene er i milliardklassen, noe Steinar Kristiansen kunne bekrefte: - Vi vet jo at bare joint marketing til kjedene kan jo i visse tilfeller nå opp i tosifrede prosenttall.

Kristiansen mer enn antydet at eierne spiste litt av milliardene som var i omløp.  - Veldig mye av pengene går til eierne, sa Kristiansen

Fra konkuransetilsynet:

Full granskning

Konkurransetilsynet har de siste dagene blitt kontaktet av mange små leverandører som føler seg skviset ut av dagligvarekjedene. Nå blir det granskning, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.”

 

NKA kommenterer:

For en del år tilbake opplyste Bondebladet at eieren av to av de store kjedene hadde øket sin private formue med henholdsvis 2, og 2,2 milliarder kroner det året. Bøndene – på 60-70 bønder hadde fått påplusset sin inntekt med 1 milliard i landbruksoppgjøret samme året. Samme hva man mener om fordeling av godene i Norge – så er dette høyst urettferdig og truer vår felles framtid. Vi kan ikke leve uten bønder, men uten de store grossister kan vi godt klare oss.

I vårt arbeid som landbruksplanlegger og rådgiver i over 30 år fikk en høre flere og flere historier om hvordan den enkelte produsent ble skviset ut av markedet. Og etter hvert satset vi på å ta tilbake markedsmakta ved å støtte direkte salg fra garder og åpne Landbruksmarkedet på Evje på den gamle Dyrskuplassen som kanskje det første bondemarkedet i Norge. Slagordet som jeg da laget for å få det enkel budskapet ut var ”Trygg din framtid – kjøp hos bonden”.

På et politisk debattmøte på Revsnes Hotell for 4-5 år siden hvor bl.a. Lilletun og Kleppe var til stede tok jeg opp disse sakene – hvorpå Lilletun sa at man kanskje burde begynne å vurdere ”trust-lovgivning” også her i Norge, men ingenting skjedde. De lovpriste markedskreftene fikk herje videre og sende massevis av bønder og de småskala omsetningsleddene i distrikts-Norge til bunns. Nå er det på tide å redde stumpene av både produksjon og omsetning som vi er tjent med i distrikts-Norge.

Nå kommer etter hvert sannheten på bordet – noe som viser oss med all mulig tydelighet  - det vi nok visste fra før – at å slippe mennesket og mamonskreftene ut i fri dressur -  ikke kunne føre godt av sted. Vi visste dette fra kampene mellom forretningsfolk, bønder og jernbanefolk i USA for over 100 år siden. Historieløshet er en farlig ting. Nå bør bondestanden og distriks-Norge snarest mulig bygge opp igjen en småskala foredling og omsetning som vi alle kan være tjent med.