Klipp og kommentar, 12.05.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Saudi-Arabia trapper opp forfølgelsen av kristne

Norge IDAG skrev nylig om arrestasjon av 40 pakistanske kristne i Riyadh, Saudi-Arabia. Nå har de gjort det igjen. En uke etter forrige raid, raidet muttawa, Saudi-Arabias religiøse politi, et hus i hovedstaden hvor 60 afrikanere var samlet til bønnemøte.

”Sammen med høytstående muslimske sjeiker brøt det religiøse politiet seg inn og avbrøt møtet som ble holdt i Riyadhs sentrale Al-Olaya distrikt, melder nyhetsbyrået Worthy News. - Kom aldri mer tilbake til dette stedet, advarte offiserene alle de fremmøtte. Ifølge lokale kilder konfiskerte politiet 40 bibler og et kjede med et kors. Gjennom avhørene av fem menn fikk de lov til å ha telefonkontakt med sine familier, men i ettertid har tingene blitt litt striktere, ifølge Compass Direct. - De saudiske myndighetene har gjemt dem, sier en etiopisk kristen til Compass Direct.

De fem mennene har sannsynligvis blitt viderebefordret til innenriksdepartementets fengsel, hvor de holdes uten mulighet til å ta kontakt med omverdenen. Gruppen av østafrikanere har kommet sammen for bønnemøter på samme sted de siste fire årene. (Øyvind Kleiveland)

12 millioner lever i slaveri

12 millioner mennesker over hele verden lever under en eller annen form for slaveri, ifølge en ny undersøkelse. De fleste er kvinner og barn. International Labour Organisation, ILO, har utført undersøkelsen og skriver at 2,4 millioner mennesker er offer for trafficking og at deres arbeid genererer inntekter på mer enn 180 milliarder kroner. ILO sier at sifrene er lavere enn tidligere antagelser, men at tallene kan stige når samfunnet tar tak i problemene, opplyser BBC. Rapporten oppfordrer til økt engasjement for å forbedre lover og økning av bevisstheten omkring det man kaller et skjult spørsmål.

Rapporten er den andre fra ILO siden år 2000. Organisasjonen hevder at slavearbeid er et globalt problem som forekommer innen alle religioner og økonomier. Størst antall slavearbeidere finnes i fattige land i Asia og Latin-Amerika, men det finnes over 350.000 slavearbeidere i den industrialiserte delen av verden, hevder ILO. Ofrene er som oftest kvinner og barn, der barn ofte tvinges til å utføre samme arbeidsoppgaver som sine foreldre. Barn utnyttes som soldater eller sexslaver. Rapporten peker ut at de største forandringene skjer innen den nyglobaliserte økonomien, innen områder som sexindustri, jordbruk, byggearbeid og husholdningsarbeid. (Øyvind Kleiveland)”

NKA-Kommenterer

Disse to artiklene fra Norge I Dag er interessante. Så vidt en vet er slaveri mest utbredt i muslimske land og vitner om deres menneskesyn. Slaveruter går fremdeles gjennom Sahara og Afrika til Den arabiske halvøy med mennesker til slavearbeid og haremer. I det mest sentrale land for muhamedanerne – Saudi Arabia med Kabaen – driver man systematisk på å rydde ut kristendommen. Slik var det også da amerikanerne hjalp dem mot Saddam |og Kuwaitkrigen. Alle amerikanske soldater ble nektet å bære kristne symboler. Mesteparten av selvmordflygerne mot USA 9/11 kom også fra dette landet som er særlig pågående i sin kamp mot kristendommen. Mot denne uhyrlige praksis står altså kristendommen som i sin tid var de som løftet slavene opp etter det kristne menneskesyn og til et menneskeverdig liv. Det sier oss bare at vår oppgave er med frimodighet holde fram til sanne og frigjørende budskap om Jesu forsoningsverk for dem som Gud elsket så at han ga sin rettferdige sønns liv for den enkelte. Det levende budskap i samfunn og menighet vil drive ondskapen i avguderiet tilbake og skape den frihet og orden vi ønsker å leve i. Og det budskapet bør ut til verdens ender.

 

Fleire unge vil bli døypte

1 439 personar over 12 år vart døypte i Den norske kyrkja i 2004. Dei aller fleste av desse lét seg døype i tilknyting til konfirmasjonen.
I 2003 var talet 1 405 personar. Berre i Oslo var det 271 personar over 12 år som lét seg døype i 2004.

Talet på ekteskap som er inngått i Den norske kyrkja gjekk ned frå 11 438 til 10 720 i fjor. Også talet på ektepar som ønskte forbøn for borgarleg inngått ekteskap gjekk ned. Ekteskap inngått ved sjømannskyrkjene i utlandet er ikkje rekna med. KPK. * Stautland

NKA-Kommenterer

Det er oppløftende å se at på tross av at foreldrene har unnlatt å døpe barna sine og gi dem den hjelp de kunne trengt i livsstarten – så ønsker så vidt mange unge å la seg døpe til den Herre Jesu Kristi navn! De trenger meget forbønn for å bli værende der – særlig med det som nå skjer innefor den norske kirke. Nære slektninger bør sørge for at de får en god og rett Bibelen 1930 eller NB-88 i hende.

Angrepet på ekteskapet er massivt som tallene viser.  Storting og myndigheter arbeider målbevisst om å få til kjønnsnøytrale relasjoner og vil rive ekteskapet.

Når dets betydning for samfunnet og Bibelens tale om denne grunnleggende relasjon for samfunn og menighet og Guds rike i verden lite eller ikke forkynnes – kan det ikke annet enn å gå galt.