Klipp og kommentar, 12.04.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

SV-fanatisme – og jødeappelsiner

Norge I dag – nettutgaven den 12.04.05 har dette interessante oppslaget som kanskje kan sees på som en oppfølging av venstresidas boikottaksjon mot Israel som LO-Valla – eller ”Stalin Valla” som Hellskog kalte henne i Vårt Land for noen år siden. Vi kommer tilbake til kommentaren under:

”Overraskede hotellansatte måtte løpe og kjøpe nye appelsiner, da SV'erne nektet å spise Jaffa-appelsinene som var lagt fram under deres landsmøte i Kristiansand. Det vakte en viss oppsikt blant de ansatte på Caledonien hotell i Kristiansand da SVs landsmøtedelegater ba dem fjerne appelsinene på fruktbordet, og skaffe noen som ikke var fra Israel. Partisekretær i SV, Bård Vegar Solhjell, bekrefter hendelsen, men sier at dette er vanlig praksis fra SVs side.

- Vi ønsker å følge opp vår egen oppmuntring til forbrukerboikott av Israel, derfor tok vi affære, forklarer han.

Trenger press

Hvorfor boikotter dere Israel? - Det er et av flere virkemidler vi mener kan bidra til å legge press på israelerne for at de skal slutte å bryte internasjonal lov, og inngå fredsforhandlinger.Men når det allerede pågår forhandlinger om fred, hvorfor fortsetter dere likevel boikotten?
- Det er klart at dersom en rettferdig fred skal oppnås for «palestinerne» så krever det et konstant press på Israel. Av erfaring vet vi at uten press kommer det ingen innrømmelser og fredsinitiativ fra Israels side, spesielt ikke så lenge de har så sterk amerikansk støtte i ryggen, hevder Solhjell.

Selv om SVs partiprogram ikke sier noe eksplisitt om boikott av Israel, er det et uttalt ønske i partiet å ramme Israel økonomisk for å tvinge landet til forhandlingsbordet. Spørsmål om våpenembargo av Israel var også tema under landsmøtet, og vil bli en viktig sak for SV dersom de kommer i regjeringsposisjon, bekrefter partisekretæren.

Ikke konsekvent
Rise stiller seg undrende til denne påstanden, og mener slike ideer ikke kan komme fra ansvarlig «palestinsk» hold.
- Hvorfor har de ikke forsøkt boikott selv i så fall? Det er nok å se på statsminister Abu Ala (Ahmed Qurie), som har tjent seg rik på å levere sement til den israelske sikkerhetsmuren, argumenterer Rise.
- Dessuten, hvis SV har så stor tro på boikott som virkemiddel, hvorfor bruker ikke SV også dette i de 130 andre regionale konflikter i verden. Tror man så fast på et virkemiddel bør man i det minste opptre litt mer konsekvent, avslutter KrF-politikeren.”

NKA-kommenterer:

I.o.m. at venstresida ikke er konsekvente – men samtidig så fintfølende at de ikke kan skrelle og spise en appelsin fra Israel under sitt landsmøte – kan en knapt kalle det noe annet enn renspikka fanatisme. Det er haugevis av totalitære regimer som de kunne og burde boikotte – regimer som undertrykker deres befolkning på den grusomste måte og er en konstant trussel for nabostater og verdensfreden. Men disse løfter man ikke sin røst mot – langt mindre boikotter dem. Så hvorfor gjør man det da med Israel – det eneste demokrati i et hav av totalitærttenkende muslimer?

Ja, det finnes knapt annen forklaring enn at de er åndelig og ideologisk allierte med disse folkene. Det vet vi jo for så vidt fra før om venstresida og 68-åtterne. Flere av dem reiste verden rundt og besøkt Mao i Kina, Hoxa i Albania; Ho Chi Min  og Cheguvara m.fl. var deres store opprørsledere  som de dyrket som bortimot guder både da og siden. Og nå tyter det fram igjen. Gammel kjærlighet ruster ikke – den finner bare andre veier – og nå i direkte og ganske utilsløret Israelhat – som dypest sett er Gudshat. Det kan man ganske greitt lese ut av en rekke andre saker som de er for og mot. Totalbildet av saker viser klart og tydelig hvor de vil hen i alle forhold mennesket lever i – i forholdet til Gud, medmenneske og naturen. Dette vil vi kort og godt ikke være med på – og det betyr kamp mot deres ideologi og alt deres vesen så lenge det er luft i lungene våre – som sir Winston Churchill uttalte om et annet totalitært regime som da stakk hodet oppover den historiske horisont.

Det kan du bl.a. lese mer om i boka: STERN-Stridwww.kommentar-avisa.no . Det bladet var redigert av en gammel konform nazist og venstresiden i Norge omtalte det som et ”kvalitetstidsskrift!”  Her  er hele boka på nett. Og vil du lese om hva Norge var og skal være og ble bygd opp til på Grunnlovsgrunn – bør du kjøpe og lese: ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905”.