Klipp og kommentar, 10.10.05

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Pensjonister sang fedrelandssalmen i protest

 

Avisa Setesdølen siterer den 7.10.2005 uttalelser på et pensjonistmøte på Evje:

”- I dag kan ein mest ikkje opne ei avis uten at det er debatt om det verkeleg skal vere lov å synge kristne songar i skule og barnehage. Det strir visst mot menneskerettane, men ingen skal få nekte oss i pensjonistforeninga å synge det me vil. La oss difor avslutte denne trivelege kvelden med fedrelandssalmen, sa den pensjonerte offiseren Knut Aadal som leia møtet i Evje og Hornnes pensjonistforening måndagskvelden” ”-Jalyt me reise oss, svara Anna Galteland frå salen, og pensjonistane let Blix-salmen runge gjennom kantina på Evjeheimen.”

Setesdølen nevner også at ”-Ingen skal kunne tvinge oss til å la vere å synge det me vil, gjentok han før tonen var gitt og ”Gud signe vårt dyre fedreland” mest som løfta heile rommet. -Det er ein underleg debatt der den eine etter den andre går på barikadane for å fortelje at born og ungdom ikkje må synge religiøse songar i skule og barnehage. Bordbøner skal visst også vere skadeleg. Ein må lure på kven dei skal tekkjast, dei som er så opptekne av å få slutt på den kristne sangtradisjonen, sa Aadal før forsamlinga på 50-60 tilårskomne var i gang”.

 

NKA-kommenterer

Det er interessante toner som kommer fram her på et ordinært pensjonistmøte i ei vanlig norsk bygd i oktober. Det står også i møtereferatet at møtelederen hadde de fremmøtte med seg i ”song og synspunkt”.

Med bakgrunn i flere, som man etter min mening, kan kalle hatske angrep på den norske kulturarven – er det god grunn til å legge merke til nettopp en slik ytring som kom frem på pensjonisttreffet på Evje. Den kulturelite som har satt seg som mål å knekke den norske Grunnloven og dens kristne §2 vil etter hvert nok få merke at motstanden vokser og de skal vite at man ikke slepper en hardt tilkjempet kristen fundert kultur uten kamp. Man ønsker ikke tilbake til ”steinalder hedenskap” med utsetting av barn og blodhevn, slik kulturer vi kjente og kjenner i dag har det.

Ute på bygdene merker man nå fruktene av hva den nye åndseliten, som har inntatt både domstoler, storting og regjeringskvartaler, har blitt – og man liker det svært lite.

 

En profilert person oppe i dette har de siste åra vært Trond Giske, men også Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg er smidd over samme lesten – men har litt ulike fremgangsmåter for å prøve å nå sine mål.

Leser du Hva er og vil sosialismen (søk på www.kommentar-avisa.no) vil du få et svært godt innblikk i hvilken ånd som nå ønsker å fjerne også ”Gud signe vårt dyre fedreland”.