Klipp og kommentar, 10.08.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Arafat, islam og løgnens ånd

 

 

Avisen Dagen gjengir avslutningsvis på en lengre artikkel om Rød-Larsens det utsagnet som er klippet inn under. Det er førsteamanuensis Arne Redse ved Høgskulen i Volda som uttaler seg til avisen 9.8.-05.

 

”– Alle visste
Rød-Larsen gjev inntrykk av at alle som stod nær Arafat visste at det var han som stod bak terroren, sjølv om han skulda på al-qaida, iranarar og andre.

– Det er relativt grundig dokumentert at Arafat stod bak mykje av terroren, det gjeld vel det aller meste det som vart utført av Al-Aqsa Martyr Brigaden og Tanzim, begge knytt til Arafats eigen organisasjon Fatah. Han stod ikkje bak alt, men greide likevel å utnytte og manipulere det meste til sin fordel, seier Redse.

Han meiner at Arafat medvite opererte med to andlet, eit mot sine eigne og eit anna mot den vestlege verda. Dette nytta han mellom anna i forhandlingane knytt til Oslo-avtalane frå 1993 av.

– Det å gå inn i avtalar som ein i utgangspunktet har til hensikt å bryte – med Hudaybiyya-avtalen som mønster – er eit kjent prinsipp hos enkelte grupperingar innan islam. Men det å lyge så gjennomført som Arafat gjorde, har vel meir med hans personlege moral å gjere, meiner førsteamanuensisen.

 

 

NKA-kommenterer

Den modifiseringa av islam og løgnen som kommer til uttrykk i det overfor siterte er etter min mening en farlig feiloppfatning.

 

For det første faller den på sin egen urimelighet på bakgrunn av at det er en lære som befinner seg innenfor islamstilhengernes lære og praktisering. Å avgrenses dette til ”grupperinger” er farlig når en har observert hvilken tilslutning Arafat har hatt både i Midt-Østen og i resten av verden.

 

For det andre sier Bibelen at hvert menneske er en løgner og får ikke Gud tak i menneskehjertte og gjort noe med denne grunnskade vil det bare utvikle seg i gal retning som vi har sett det i denne saken som har besmittet mer eller mindre hele verden i kampen mot Israel og Jerusalem. Løgnens ånd har en uhyggelig smitteeffekt som en så det med Hitlers ånd som overlistet de fleste før den 2. verdenskrig.

 

Og for det tredje er det da heller ikke vanskelig å forstå hvilken ånd som ligger bak Islam, og har drevet dette uhyggelige spillet mot Guds folk og Hans by og der Skriften sier Jesus skal komme igjen, nemlig satan og hans ånd. Han som er løgnens far. Satan vet også dette og skjelver!

 

Endelig må en undres på hva slags mediaverden, utenrikstjeneste og FN som styrer verdensopinionen og verdens utvikling, når man kan la seg lure så fullstendig trill rundt av denne manipulatoren. Det lover ikke godt for vår felles framtid.