Klipp og kommentar, 07.09.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

”Flere lærere truer med å slutte ved Gimlekollen”

 

 

Dette melder Norge I Dag, den 6.9.05:

 

”Fire av lærerne ved Mediehøgskolen Gimlekollen sier at de vurderer å si opp dersom skolen får et ansettelsesreglement de mener er diskriminerende.

Opplysningene som kommer fram i studentenes egen internavis Inteligenz, er ikke nytt for skolen, men bidrar til å legge press på styret som i disse dager arbeider med å utforme et nytt ansettelsesreglement.

 

Ikke posisjonering

- Dette er noe jeg har sagt til min ledelse siden 2004, så dette er ikke noen posisjonering, forsikrer Roy Emanuelsen, lærer ved tv- og radiolinja, overfor Fedrelandsvennen.

I tillegg til Emanuelsen har også Asle Stalleland, Alf Kjetil Igland og Hans-Olav Hodøl signalisert at de vil vurdere sin stilling ved skolen.

- Det er ikke skolen jeg har problemer med. Det er skolens eier og det reglementet som finnes i dag jeg har problemer med, sier Asle Stalleland, høgskolelektor ved radio/tv på Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

Fredag møtes styret ved Mediehøgskolen for å diskutere det nye ansettelsesreglementet. Det er ventet at etter dette styremøtet vil de første signalene komme om hvordan det nye reglementet blir.

 

Tror på løsning

Alle de fire lærerne har stor tro på at styret skal finne en god løsning som alle kan leve med. Dersom det mot formodning skulle bli aktuelt å si opp lover lærerne at det i så fall vil bli gjort på en måte som sikrer en god løsning for studentene. - Jeg kommer uansett til å bli her ut studieåret, forsikrer Roy Emanuelsen. Ingunn Magnus / Andreas Magnus 06.09.2005 11:15”

 

NKA-kommenterer

Ja, se det er en tjenestevillig og interessant problemstilling! Lærerne vil overta skolen og det med trusler. En av dem sier sågar at: ”Det er ikke skolen jeg har problemer med. Det er skolens eier og det reglementet som finnes i dag jeg har problemer med, sier Asle Stalleland.” Visste de ikke hvilke regler de ble tilsatt etter – eller sov de bolde media-eksperter ved tilsettelsen?

 

Det er kristenfolket innen NLM i Norge og Agder som eier skolen – så det er altså det han ikke kan avfinne seg med, men vil ta skolen i fra og styre den etter sitt eget hode. Nå tiltror disse fire lærerne seg en så suveren fag-kompetanse – for det er det som gjelder må vite – at de skal true seg til en fagskole etter sitt hode. En fagperson må vel være noe mer enn bare dyktig innen faget? Det må vel ha vel så mye å si i hvilken retning han går og leder andre? En hundremeterløper som løper under 10 blank, men på tvers av banen når skuddet går, er ubrukelig!

 

Skolen er bygd opp av kristenfolket med dugnad, gaver og mye forbønn – skal disse fagfolkene med trusler overta og få regler etter sitt hode! Ganske fabelaktig. Man kan ikke la være å minnes en Holberg med sin Erasmus Det skulle skjedd ved noen av Norges andre off. institusjoner. Jeg vil anta at de hadde måttet gå på dagen.

 

Etter vår menig er tiden inne til at kristenfolket lar dem si takk for seg. For lenge siden og ganske lenge har man fra flere hold hørt triste kommentarer blant kristenfolket på Agder over utviklinga på Gimlekollen. Det er kanskje på tide å få orden på skolen igjen – slik som kristenfolket – eierne – vil ha den?

 

Ps.: At man kaller internavisa for Inteligenz sier litt om en tone som kanskje burde dempes en smule – selv om det er ungdommer det dreier seg om. Ds