Klipp og kommentar, 03.08.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

 

”Sed og skikk”, porno, offentlig eller privat?

 

 Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet hadde forbud mot blasfemi, krenkelse av sedeligheten (sed og skikk) og medmennesket. Etter revisjonen er mye av dette revet. Det testes nå i rettsapparatet – sammen med en generell nedrivning av grensene for et samfunnsbyggende seksualliv i samfunnet. Man har liten eller ingen forståelse eller aksept lenger for den frihet og orden at noe hører privatlivet til og det går grenser mot det som skal ut i det offentlig rom og bli allemannseie. Dermed ødelegger man for de fine grunnleggende og byggende livskreftene i et samfunn – og konklusjonen blir kaos, død og ødeleggelse – og verst av alt en evig fortapelse om man ikke vender om.  Det første riket – familien – smadres – og da kan heller ikke det store riket – nasjonen bestå.

Norge I Dag har et oppslag i nettavisen som heter:

”Pornolovgivning opp for Høyesterett”. Avisen Dagen har samme dag en leder som omhandler temaet sexualitet i et videre konsept. ”Seksualitet og bluferdighet.”

 

Norge I Dag  informerer slik: ”Norsk pornolovgivning skal nå prøves for Høyesterett etter at statsadvokaten anker et vedtak fra Borgarting lagmannsrett som åpner for fjerning av pornosladd. Avgjørelsen i Høyesterett vil få konsekvenser for tolkningen av loven om pornografi, og kan ende med at kravet om pornosladd blir borte.

 

– Vi anker til Høyesterett fordi påtalemyndigheten ønsker en endelig rettslig avklaring på status for dette området, sier statsadvokat Erik Førde til Dagsavisen.

 

Til stortingsrepresentanter

Bakgrunnen for saken er en anmeldelse mot tidligere redaktør i Aktuell Rapport, Stein-Erik Matsson. Han publiserte og distribuerte bladet «Frie Aktuell Rapport» sommeren 2002. Bladet inneholdt blant annet usladdede bilder av par som hadde sex, og ble delt ut på gaten i Oslo og sendt til samtlige stortingsrepresentanter.

 

Lena Jensen i SV likte ikke det hun så, og anmeldte Matsson. Saken havnet i retten da Matsson nektet å betale en bot på 25.000 kroner. Tingretten ga den gang redaktøren medhold. Og i juni falt lagmannsretten ned på samme konklusjon.

 

Hva betyr ”støtende”?

I den aktuelle paragrafen, paragraf 204 i straffeloven heter det: «Den som utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi, straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år... Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående».

 

Problemet ligger i hva som skal defineres som støtende. I dommen fra lagmannsretten hevdes det at det i dag neppe finnes noen kollektiv moral- eller rettsoppfatning om innholdet av begrepet. Det betyr at dersom Høyesterett bekrefter dommen kan det være slutten for pornosladden i Norge.

 

– Vi kan få en situasjon der Høyesterett overprøver lovgiver. Det er meget sjelden, sier Erik Førde. ”

 

KrF ikke fornøyd

Oppland Arbeiderblad har konfrontert justispolitiker Einar Holstad (KrF) med saken og han reagerer sterkt på dommen fra lagmannsretten.  Jeg vil reise en pekefinger mot domstolene. Et flertall i Stortinget ønsker ikke samleiesituasjoner i det offentlige rom, og vi har presisert at pornografi er et område der det skal holdes en stram linje. Her har dommerne hatt for liberal holdning, sier Holstad til Oppland Arbeiderblad, og legger til at det kan være aktuelt å ta loven opp til ny vurdering i Stortinget dersom saken går gjennom i Høyesterett.”

 

Dagen skriver slik på lederplass:

 

”Seksualitet og bluferdighet

 

Gud skapte seksualdriften fordi han ville gi Adam og Eva en rik kilde til velsignelse og

glede. Men etter syndefallet måtte Gud supplere seksualdriften med en myndig bluferdighets

følelse. Deretter ble det menneskets oppgave å

bruke denne doble kroppsutrustning på en etisk ansvarlig måte i samsvar med Guds ekteskapsbud. Omtrent slik som moderne bilkjøring krever at sjåfører til enhver tid må kunne bruke både gasspedal og bremse.

 

Før syndefallet trengte ikke Adam og Eva bluferdighet. De var nakne, forteller Bibelen, men de reagerte ikke på nakenheten med bluferdighet og skamfølelse. Etter syndefallet ble det

derimot annerledes. Da skjønte Adam og Eva at de var nakne, og nakenheten føltes nå smertefull. Derfor flettet de samme fikenblader som de bandt om livet til klær. Senere lærte Gud dem å lage klær av dyreskinn.

 

De freudiansk inspirerte liberalteologene, som for et par generasjoner siden tolket syndefallets ulovlige fruktspising som symbolspråk for

ulovlig seksualitet, diktet i virkeligheten Freuds teorier inn i Bibelen. Men det betyr ikke at

Bibelens egen syndefallsberetning er kjønnsløs. Tvert imot har moderne seksualforskning rett i at kjønn og seksualitet er svært dominerende trekk i menneskets naturutrustning.

 

Syndefallet forløp og virkning på henholdsvis Adam og Eva var i høy grad kjønnsspesifikk. Adams syndefall førte ham strake veien ut i fornektelse av den maskuline ansvarligheten sin: «Kvinnen som du gav meg, lokket meg, og jeg åt». Evas syndefall skjedde derimot etter en heller kløktig forførelsesprosess. Derfor er det med adskillig rett blitt sagt at ved syndefallet mistet Adam maskuliniteten sin, mens Eva derimot mistet et mannfolk (Børre Knudsen).

 

Fordi syndefallet slett ikke var kjønnsløst, er menneskelivet i syndefallets verden i høy grad også et liv i kamp om kjønnsliv og seksualitet. Gud har altså gitt oss både den seksualdriften og den blufersdigheten vi trenger for å kunne navigere med både gasspedal og bremse på dette livsområdet. I de ti bud har han dertil gitt oss ekteskapsbudet så vi skal kunne vite hvor Skaperens egne grenser går mellom tillatt og forbudt. Og i budskapet om syndenes forlatelse ved Kristi kors har Gud gitt oss den eneste rette adressen å vende oss til for å få ekte gjenopprettelse etter dette livområdets forskjellige typer synd og skyld.

 

Derfor trenger vi kristen forkynnelse om det bibelske ekteskapsbudet. Vanlig voksenforkynnelse i kirke og bedehus bør ikke gjøre det til en regel å styre i en stor bue utenom alt som har med ekteskapsbudet å gjøre. Og de nye ungdomsgenerasjonene trenger ungdomspastorer og konfirmantlærere som med frimodighet forkynner akkurat det ungdommene trenger å høre med henblikk på de ekstra vanskelige mellomårene mens man er fysisk kjønnsmoden, men ennå ikke føler seg mentalt ekteskapsmoden.

 

Generelt bør forøvrig ikke ungdomsgenerasjonene vente i årevis med å gifte seg, så sant man har noen å gifte seg med.   Publisert 01.08.2005

 

 

NKA kommenterer videre

 

Bibelen inneholder en rekke interessante opplysninger om hvordan mannen er utrustet og kvinnen – helt fra før syndefallet og etterpå. Man minnes mannens henvisning til jorden og arbeidet i sitt ansikts sved og med møye for å fremskaffe det som skal ta vare på han selv, kone og barn. Og kvinnen som skal føde med smerte og hvis ”attrå” skal stå til mannen.

 

Når disse oppgavene og båndene endres ved at for eks. mannen trekkes lengre og lengre bort fra hjemmet og ut i samfunn og arbeidsliv – ser det ut til at kvinnen i sin ”attrå” følger etter for å sikre mannen for seg og barnet.

Blir ikke dette imøtekommet på en skaperriktig måte – stiger raseriet og konfliktene som vi ser det i dagens samfunn. I NKAs redaksjon har vi en artikkel under arbeid fordi dette tema er hyperaktuelt i dagens Norge – noe også disse artiklene om oppløsningen av Norges basalrelasjon vitner klart om.