Klipp og kommentar, 02.12.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

God signaler fra verden rundt og i Norge

 

I løpet av få dager er det strømmet inn en rekke signaler som tyder på at det er et bønnefolk i sving i den vestlige verden og at Herren svarer troens folk. I tillit til Han fortsetter vi bønn og arbeid for at det onde åndelige grep som var i ferde med å feste seg i de gamle kristne nasjoner, igjen kan miste grepet.

Det er meldinger om seier både fra England, USA, Sverige og Norge.

 

Kraftig ut mot den nedvurderingen av den britiske kultur

Først nevner vi at BBC nett den 22.11.05 forteller oss at den nye fargede (Uganda) erke-biskopen til York nå går kraftig ut mot den nedvurderingen av den britiske kultur som har fulgt i sporene av multikulturalismen. Vi beklager at vi ikke har hatt tid til å oversette hans uttalelse, men han sier at det er helt galt å la sin egen kultur dø ut – den som har skapte så mye godt og som han elsker. Selvsagt har de også gjort gale ting i verden, men det britiske koloniriket reddet han fra Idi Amin og ga han den kulturen han elsker. Han oppfordrer folket til å ta vare på majoritetskulturen – dvs. den kristne britiske kulturen. Det var et ord i rette tid som vi godt kan ta med oss også i Norge.

”English 'should reclaim identity'

Multiculturalism has left the English embarrassed about celebrating their true national identity, Britain's first black archbishop has said.

Dr John Sentamu, who will be enthroned as Archbishop of York next week, said a failure to rediscover English culture would fuel greater political extremism. "England is the culture I have lived in, I have loved," the Ugandan-born cleric told The Times newspaper. He called for the English to properly mark St George's Day on 23 April. "I speak as a foreigner really," he told the newspaper.

 Multiculturalism has seemed to imply, wrongly for me, 'Let other cultures be allowed to express themselves but do not let the majority culture at all tell us its glories, its struggles, its joys, its pains. Dr John Sentamu”

 

Åke Green frikjent av svensk høyesterett

I Sverige er pastor Åke Green frikjent av svensk høyesterett melder NTB i Aftenposten d.d. Han har blitt dømt i lavere rettsinnstans, frikjent i lagmannsretten – og heldigvis skjønte H.rett at dette var farlig for hele den frie svenske stat og frikjente han. Vi merker oss Aft. overskrift ”homohets” – noe H.rett tydeligvis ikke har regnet det som siden Green ble frikjent

”Svensk pastor frikjent for homohets (Aft. 29.11.2005 nett)

Den svenske pastoren Åke Green som var tiltalt for hets mot homofile, er frikjent av svensk høyesterett.

Pinsevennpastoren Green var tiltalt for det som på svensk omtales som hets mot folkegruppe i en preken der han gikk hardt ut mot homoseksualitet.

I prekenen 20. juli 2003 sa Green blant annet at «seksuelle abnormiteter er en dyp kreftsvulst i hele samfunnet». Han sa også at «seksuelt forvrengte mennesker kommer til og med til å voldta dyrene».”

 

Bush erkjente Gud som livets skaper

I Norge i Dag meldes det at president Bush har gitt en kraftig uttalelse om Skaperen på deres store thanksgivingday”. Vi merker oss med glede hans erkjennelsen av Skaperen som jo også deres frihetslov hviler på og hans angrep på Darwinismen. De skriver:

 

”Bush erkjente Gud som livets skaper

President Bush benyttet anledningen til å takke de amerikanske troppene og deres familier da han holdt den årlige thanksgivingtalen, den 26. november. Han takket også for landet, frihet og erkjente Gud som livets skaper.

President Bush kom med en religiøs erkjennelse hvor han sa at livet, og alle livets velsignelser, kommer fra den Allmektige Gud. Utsagnet fra President Bush er oppsiktsvekkende, særlig med tanke på debatten angående undervisning om skapelseslære og evolusjonsteori i den amerikanske grunnskolen.

 

Barna trenger mor og far!

Så melder flere aviser at over 70% av det norske folk mener at det ikke er godt for de små barna å være i barnhage før etter de er 2 år. Så det tyder på at vettet begynner å vende tilbake til folket. Nok er nok – om man ønsker det beste for barnet og vår fremtid – må man prioritere familien og barna.

 

Antall friskoler øker

Og til slutt tar vi med en melding i Norge I Dag om at på tross av de mange negative signal fra den ”rød-grønne” Regjerning – så lar ikke foreldre og barn seg kue. Det startes stadig flere frie skoler og flere skal det bli - for barna hører foreldrene til og enda bor vi i en ikke totalitær stat. De skriver:

”Antall friskoler øker

I løpet av det siste året har både antall friskoler og antall friskoleelever økt. Det viser tallene fra Utdanningsdirektoratets elevtelling per 1. oktober i år.

I løpet av det siste året er det kommet i gang 13 nye grunnskoler, 16 nye videregående skoler med paralleller i den offentlige skolen, mens 2 nye skoler har ikke parallelt tilbud. Det melder nettsiden www.utdanning.ws

Det er dermed blitt 147 grunnskoler og 142 videregående skoler som er friskoler her i landet. I tillegg har to sjøaspirantskoler og Norges byggskole status som friskoler.

Utdanningsdirektoratet melder at det nå er i drift i alt er 292 frittstående skoler med til sammen 26.407 elever. 12.936 av elevene går i videregående skoler, mens det er 13.327 elever i grunnskolene.”

 

Flotte greier som gir mot og frimodighet til å fortsette videre uansett trusler og hyl fra venstresida. De har forøvrig alltid skreket høyt og laget mye støy i sin mange demonstrasjoner godet dekket av deres brødre i NRK og de mange media. Men det betyr ikke at folket følger dem utfor stupet!