Klipp og kommentar, 01.09.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

Giske vil forby Skaper-lære

 

Norge I Dag –nett opplyser den 1.9.05  at Giske vil forby undervisning i kreasjonisme. I tillegg har han ved åpningen av Høgskolen på Agder sagt at folk i sentrale stillinger burde gjennomgå etterutdanning og få kunnskaper så de ble mer liberale m.h.p. holdninger til homofili m.m. Dette minner om hjernevask man utsatte folk for lengre øst. Lest nyheten og vår kommentar under:

 

Vil forby skapelseslæren på kristne skoler

Trond Giske vil ha et forbud mot at kristne skoler underviser elevene om skapelseshistorien fra Bibelen.

Kristne foreldre bråvåknet fra middagsluren i går, da AP-mannen Trond Giske i sin iver etter å gjennomtvinge Darwins ape-teori, sa at han vil nekte kristne skoler å undervise skapelsen. De skal bare undervise at menneskene stammer fra apene, sa AP-mannen. – De har læreplanen i bunnen, men så har de også en annen teori.
– De underviser også at mennesket ble skapt for seks tusen år siden, saTrond Giske til NRKs "Dagsnytt atten" onsdag.

Dette tillegget er i følge Giske et brudd på læreplanen.
– Det er et soleklart brudd med læreplanen. Vi ville jo ikke godtatt et tillegg på andre deler av læreplanen, sa Giske i debatten. Bjarte Ystebø 01.09.2005

NKA-kommenterer

Når en sammenholder dette Giske vil med at Stortinget laget en antidiskrimineringslov mot raser og homofile samt de utblåsningene som er kommet fra red. Hoven i Fædrelandsvennen, kringkastningssjef Bernander og dette at kronprinsessen stiller opp og kaster glans over en homofestival - så kan man trekke en del slutninger:

 

  1. M.h.p. Giskes forbud mot kreasjonistundervisning så viser det betydningen av den over 1 år lange debatten som gikk i Dagen og delvis i andre aviser for en stund siden. Man er livredd for at deres beste bortforklaring av Gud skal vinne fram og kristendommen igjen få makt i Norge. Deres vaklende sjelfred – rop om at det er ingen Gud det er all deres tanke (Salme 10) og Hans rike er lagt øde – kan falle i grus!
  2. Den viser oss videre hvor viktig det er at man i kreasjonistdebatten ikke stopper på halvveien – men står urikkelig fast på ”Skriften alene” og hva den sier. Utenom den – overlatt til menneskelige teorier og fantasier - er vi redningsløst fortapt. Gud skapte på 6 dager à 24 timer som Skriften sier det og man trodde inntil den såkalte Opplysnings-tiden  som skapte disse elendige tenker - tok over. Men vi formår alt i Han som gjør oss sterke.
  3. For det tredje viser det oss at de begynner å få panikk når de må begynne å bruke storslegga for å vinne fram. Det er ikke nok med snikende fremrykking – nå må de tunge aktører som Høgskoler, NRK og større aviser på banen.
  4. Hvor panikkslagne de er ser man også av at de forblindet bryter internasjonale konvensjoner uten å blunke bl.a. Unesco-konvensjonen om utdanning som i art. 1 sier at det er forbudt å diskriminere - altså ikke likebehandle - folk i utdannings-sammenheng ut fra bl.a. religion, politiske eller andre preferanser. De slår seg selv på munnen både m.h.p. likehetstenkning, menneskeretter og liberalitet. Deres praksis betyr altså det stikk motsatte – nemlig totalitær tenkning og praksis.
  5. Så viser det oss den nære sammenheng denne totalitære forbudsånd har med marxismen og dens likhetstenkning i rak motsetning mot Skaperens mangfold og ulikhet, men likeverd. Marx skrev jo til Darwin og takket han fordi han hadde lagt det naturvitenskaplige fundament for hans sosialvitenskap. Denne såkalte vitenskap som er direkte årsak til uhyre mye lidelse og nedslakting av ca. 170 millioner mennesker rundt om på kloden. I Sovjet fikk tilreisende utenlandsstudenter 2-3 års studium i darwinisme før de fikk studere videre!

Videre er disse tankebygningene med sin uhemmede totalitære likhetstenkning direkte årsaken til fosterdrapsloven og homofilien som den kjente kristne tenkeren Fracis Scheafer påpeker i sin bok ”Skjebnetime.”

  1. Dette maner oss til å fortsette kampen med stor kraft – nettopp mot deres tanke-bygninger og konsekvensene som homofili og forsterdrap m.m. er - av deres elendige likehetstenkning. Vi skal gjøre det med feste i Guds ORD og med den historiske erfaring som våre kristne forfedre ga oss – de som bygde landet. De og deres gjerning som vi har forsøkt å få fram i boka ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905.” Og besøk gjerne også www.Kommentar-Avisa.no  som har mye stoff om skaperordningen og hvor du kan bestille det glimrende heftet ”Stein og Bein” et solid oppgjør med hele våre motstanderes elendige og forførende fundament.
  2. Oppskriften er som før ”Tilbake til kildene” og ”Ora et labora” – be og arbeid. Vi sier med David når samfunnets fundamenter brytes ned og vennene anbefaler han å stikke til fjells: ”Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan i da si til min sjel. Fly til eders fjell som en fugl?” Vår Gud – vår klippe - er den enste levende og sanne Gud: Abraham, Isak og Jakobs Gud og Han som han utsendte: Jesus Kristus Vår Frelser og Herre.