Klipp og kommentar, 01.08.2005

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

 

Terrorbaser i verden?

           

Aftenposten nett har to interessante oppslag den 30.7.05.

 

Fra det første klipper vi følgende:

 

”Britisk politi etterforsker om terroraksjonene i London kan ha blitt ledet fra Saudi-Arabia.

Den bombemistenkte 27-åringen Hussein Osman, som ble pågrepet i Roma fredag, ringte rett før pågripelsen en mobilnummer i Saudi-Arabia, skriver The Sunday Telegraph. Politiet tror at Osman var klar over at hans egen mobiltelefonen kunne spores, og antar derfor at samtalen var viktig. Saudiarabisk politi skal ha innledet etterforskning for å slå fast om terroraksjonene kan knyttes til landet, skriver den britiske avisen.  - - - Jeg har ingen forbindelse med al-Qaida, skal den etiopisk-fødte briten ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA ha sagt under avhør.”

NKA kommenterer

Vi merker oss at man antar at selvmordsbomberne i London har røtter ned i Saudi Arabia. Det ville i tilfelle ikke forundre en meget. Vi bør ikke glemme at minst 15 av de som angrep Twin Tower kom derifra. Osama Bin Laden kommer også fra dette muslimske sentralland og høyt oppe ifra de ledende slekter.

Fra rimelig godt innformet hold kjenner en også til at bin Laden arbeider seg inn i de frodige jordbruksområdene mellom vulkansjøene i Etiopia. Tidligere vet en at bin Laden hadde to treningsleirer i det styreløse og oppløste nabolandet Somalia. Det er høyst trolig at bin Ladens folk har funnet veien inn i Danakilørkenen som danner fortsettelsen på den store innsynkningen som starter i Tyrkia, går gjennom Døde- og Rødehavet, på land mot Danakilforsenkningen i Etiopia og videre gjennom alle Etiopias vulkansjøer og slutter i Malawisjøen. Han skal bruke disse frodige områdene for å skaffe seg inntekter og sentra. Lenge har vi visste at radikale muslimske grupper med røtter inn i den Persiske Gulf har trengt inn i Somalia og videre innover de østlige provinser i Etiopia.

Da begynner det etter hvert å bli forståelig at denne etiopieren som nå er tatt søker kontakt med Saudi Arabia. De har et solid oppbygd nettverk – som må sprenges!

Endelig vil en også nevne at det synes å være en underlig stor gjerning på gang i samvirke mellom at de onde kreftene får tak på Etiopia og de etiopiske jøders utgang fra Etiopia til Israel. Nå arbeider man intenst på å få ut de siste 20 000 falashaer (fremmede) fra Nord Etiopia og hjem til Israel. I alt vil det da ha kommet ut 60 – 70 0 00 etiopisk jøder. I denne sammenheng kan en gjerne lese Esaias 43 om overgivelsen av Etiopia og Egypt  og Salme 68,32 som taler om store vekkelser.

Neste artikkel varsler om at:

”Østerrike er blitt en base for en rekke radikale muslimske grupper, ifølge landets myndigheter. Nå trappes sikkerheten opp.

Landet fungerer som transittland for terrorister på grunn av beliggenheten i hjertet av Europa, heter det i den årlige sikkerhetsrapporten som ble framlagt av innenriksdepartementet i uken som gikk.

Trolig finnes det 13 radikale muslimske grupper med støttespillere i Østerrike. Enkelte av dem er knyttet til den fundamentalistiske salafist-retningen innenfor islam, en ideologi som blant annet preger al-Qaida. Østerrikske myndigheter mener at slike ytterliggående grupper har rundt ti direkte medlemmer og 60 sympatisører i landet.”

NKA kommenterer

Dette forundrer en ikke det minste. Østerriket med sin kraftige katolsk fascistiske arv som de aldri har tatt noe skikkelig oppgjør med – men tvert imot heller forsøkt å skjule på flere måter. Bl.a. laget de hvitvaskingsfilmen ”Sound of music” for noen år siden. Videre hadde de gen. sek. i F.N.  Kurt Waldheim, som viste seg å være en høytstående offiser for nazimaktene på Balkan under krigen. Han ble senere valgt til president i Østerrike!  Så har de hatt en kraftig oppblomstring av delvis nazistiske partier i nyere tid. Aksen nazimakt og araberverden var sterk under siste krig og er levende den dag idag. Med Østerrikes arv og beliggenhet forundrer det ikke det minste at de nå utvikler seg til et ”stronghold” for infiltrasjon og terrorisme av Europa. Det som nå blir interessant er hva de gjør med saken. Skal de fortsette sitt fordekte dobbeltspill – eller rydder de opp i full offentlighet?