Klipp og kommentar, 28.10.2004

 

Av Jørgen Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

 

Norge I Dag har oppslaget under på sin nettavis den 27.10.2004.

NKA har lenge holdt øye med FrP nettopp ut fra denne synsvinkelen fordi en har merket seg den positive holdningen de etter hvert har fått til Israel og mot Arafat og mot Islam m.m., men, men - - vi ser andre sider ved partiet som vitner om en sviktende sans for grunnleggende prinsipper og den rette frihet og orden. Les vår kommentar under:

 

"FrP med stadig mer kristenfokus

 

Carl I. Hagen bruker i stadig større grad religion som det sentrale, avgjørende prinsipp for å avgrense hva som er den norske nasjonen.

Hagens parti er den fremste talsmann for den kristne kulturarven.

 

- Det er en global trend at religion blir brukt i politikken. Carl I. Hagen er den største eksponenten for dette i Norge, sier religionshistoriker Torkel Brekke, 1.-amanuensis ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

På 80- og 90-tallet foreslo Fremskrittspartiet å fjerne kristendomskunnskap som fag i skolen, partiet kuttet i kirkebudsjettene og sa nei til kristen formålsparagraf i landets barnehager. Men de siste årene har Fr.p. inntatt en mye mer positiv holdning til slike temaer.

Hagens og Fr.p.s engasjement for religiøse spørsmål de første10-15 årene Hagen satt på Stortinget var mer eller mindre fraværende. Det viser et dypdykk Aftenposten har foretatt i Stortingets arkiv. Men fra slutten av 90-tallet og frem til i dag har Fr.p. gradvis endret politikk. I enkelte budsjettinnstillinger de siste årene har Fr.p. for eksempel foreslått mer til kirkelige formål enn noen andre partier på Stortinget.

- Vi er et kristent parti, basert på den kristne kulturarv, og vi ønsker en kristen formålsparagraf forankret i denne kulturarven i skolen, forklarer en av Fr.p.s representanter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Ursula Evje til Aftenposten.

- Betoning av de kristne grunnverdiene er blitt kjempeviktig for Fr.p., mener religionshistoriker Brekke.

- Religion og religiøse tradisjoner er blitt viktig for å markere identitet og en kilde til trygg identitet i en verden hvor mange opplever at verdier blir relativisert, sier han og opplyser at han sikter til at det siden 70-tallet har blitt en økende oppmerksomhet omkring islam både ute og hjemme.

- Vi har fått 70 000 muslimer i Norge, en tydelig minoritet, som er stor på verdensbasis. Det fører til at man blir utfordret på egen kultur og identitet. Jeg tror mye av Hagens religiøse nasjonalisme bunner i dette. Det handler bl.a. om hva islamsk ansikt i Norge gjør med oss, mener Brekke."

 

 

Norges Kommentar Avis:

Hvis Carl I Hagen stadig får mer kristen-fokus på sin politiske kamp for Norge, hvorfor driver han samtidig på og river ned det viktigste fundament i det verdslige regiment vi har: Grunnloven?

Han var nylig med på å ødelegge Gr.l. § 100 som er kristenfolkets viktigste frigjøringsredskap fordi det beskyttet Gud, sed-og skikk og medmennesket og ga Guds Ord fritt løp i folket. Med den nye Gr.l. § 100 vil dette bli endret gradvis i gal retning - en ny frihet og orden som ette-
hvert vil skape et ondt kaos.

Hvorfor har Hedstrøm levert inn forslag til stryking av Gr.l. § 107 om Odelsretten - som sikrer spredning av de verdiskapende arealer i Norge - en avgjørende del av maktfordelingsprinsippet blant  mennesker som i flg. Skriften er onde. (Dersom dere som er onde, gir deres barn gode gaver -" , Han som rettferdiggjør den ugudelige, osv.) Montesqeu(?) forklart maktfordelingsprinsippet etter et opphold i England og innsikt i britisk kristenrett - og sa etterpå at alt var tapt om makt-
fordelingen blir opphevet. Grl. 107 sier at den må ikke fjernes - dessuten er den en av bærebjelkene  - Gr.l. ånd - som § 112 sikrer i Eidsvollsverket - frigjøringsverket.

Vi har også merket oss den slingrete krusen de har til EU - som strider mot Gr.l. § 1 og et fritt og udelelig kongerike.

 

'Ungdomspartiet deres hadde og har kanskje fremdeles liggende porno på sine internettsider - noe som klart strider mot Gr.l. ånd § 2, bryter med Gr.l. § 100 om god sedelighet og dette samlede menneskesyn som er det bærende syn i fra Gr.l. § 2 og sikres i § 112.

Frislepp av alkohol - et rusmiddel - er også en ekstrem "frihet" uten nødvendig orden som fører til store ulykker på folket. Mer kunne vært nevnt.


Hvis ikke FrP på en helt annen måte blir prinsipporientert og kjemper for Gr.l. og dens frihet og orden vil de ganske snart skjære over den greina de selv sitter på i sin kamp mot islam og andre totalitære religioner og ideologier. Da blir deres politiske kamp bare forførende populisme.

FrP. vil ha lite av den fundamentale motstandskraft fra evangelisk - luthersk Grunnlovsgrunn til å stå imot de religioner og ideologier de frykter skal ta fra dem friheten, om de ikke på en helt annen måte tar et oppgjør med sin egen ideologi og kommer seg inn på klar Grunnlovsgrunn for styring av Norge.