Klipp og kommentar, 28.05.2004

 

Norge I Dag-nett 28.05.04 har en del interessante meldinger som det kan være nyttig å kommentere:

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Tillit og bekjennelse

 (Debatt): Av Knut Arild Hareide 2. nestleder i KrF: KrF har en lang historie som Familiepartiet i norsk politikk. Det skal vi fortsette å være. Det nye utkastet til KrFs partiprogram fremhever ekteskapets særstilling og barns rett til en mor og far.

En del har de siste dagene kritisert meg for å utvanne familiebegrepet. Bakgrunnen er mine uttalelser da homofile Slottner ble valgt til leder for KDU i Sverige. Jeg svarte til TV2 at det vil være «uproblematisk å samarbeide med den nye ungdomslederen i Sverige og at jeg ser frem til det». Det er særlig ordet «uproblematisk» noen har reagert på av mine uttalelser. Jeg skal innrømme at klippingen til TV2 ikke gjorde det tydelig at det var myntet på samarbeidet med den nye lederen. Vi i KrF bestemmer hvem som skal være våre tillitsvalgte. Den samme muligheten til selv å bestemme hvem de vil gi tillit skal selvsagt også de parti og organisasjoner vi samarbeider med ha. Den sittende regjering er også et eksempel på at et slikt samarbeid fungerer godt og er uproblematisk.

Debatten i etterkant av valget av Slottner har ført til fokus på KrFs valg av egne tillitsvalgte. I KrF har vi ikke retningslinjer som nekter noen spesielle grupper å bli valgt til tillitsverv. Vi har heller ikke en eksklusjonsparagraf i KrF slik en del andre partier har. Vi krever i realiteten bare to ting av våre tillitsvalgte – bekjennelse og at de får tillit. Sentralstyret i KrF behandlet dette høsten 2001 og uttalte: «Partiets "bekjennelsesparagraf" tilsier at de som velges til tillitsverv i KrF er kristne. Dette skal vise at partiet og dets tillitsvalgte vil forankre sin politikk i et kristent menneskesyn og verdisyn. Dette må konkretiseres gjennom politisk arbeid. Til dette velger vi personer ved demokratiske valg ut fra en totalvurdering. Valg til tillitsverv er et spørsmål om tillit.»

I uttalelsen fra 2001 slår også sentralstyret fast at dersom man vil sidestille homofilt partnerskap med ekteskapet vil det være i «strid med KrFs politikk, også fordi det kan åpne for en rett for homofile partnere å adoptere.» KrF har vært tydelige på at vi ønsker at barn skal vokse opp med en mor og en far.

KrF har vært opptatt av å føre en god og helhetlig politikk. Vi vet at homofile har vært – og er fortsatt utsatt for nedverdigende holdninger og diskriminering i det private og i det offentlige rom. Slike holdninger og slik atferd tar KrF selvsagt sterk avstand fra og vil kjempe imot.

 

Norges Kommentar Avis

Til denne uttalelsen fra Hareide 2. nestleder i KrF er det ikke mye annet å si at det er ikke sant at man ikke "utvanner familiebegrepet" nå man samtidig aksepterer homofili og homofile medarbeidere - bl.a. i regjeringssamarbeide. Selv om han avdemper betydningen av sitt utsagn til TV2 - sier han jo like ut at "Den sittende regjering er også et eksempel på at et slikt samarbeid fungerer godt og er uproblematisk." Det er mot Jesu egne ord når har sier at fra begynnelsen skapte han til mann og kvinne og Jesu egne medarbeidere fordømmer homofili i sterke ordelag. Slikt samarbeid sender signaler og vitner om hva man er villig til å akseptere og ikke avvise i sterke bibelske ordelag - men tvert imot samarbeide med i et velfungerende samarbeid som  endogtil omtales som ”uproblematisk”. Man ser jo hva denne glideflukten har ført til i Kr.F. gjennom mange år. Man har ikke vært i stand til å støtte folk som for eks. Børre Knudsen, Nessa evt. Lyngmo eller for den del undertegnede i Sterkstriden, men latt oss kjempe kampen stort sett alene - noe falt en direkte i ryggen.

 

 

Homoflagget må vike for kirkejubileum

Det omstridte regnbueflagget, som symboliserer åpenhet for homofile i kirkene i Vågan, skal tas vekk mens kirkejubileet pågår i Kabelvåg i pinsehelgen skriver Avisa Nordland.

– Flagget skal flyttes. Hvor vet jeg ikke. Det var en nødvendighet for å få gjennomført jubileet, sier sogneprest Kristine Sandmæl som har forsvart flaggets tilstedeværelse i kirken.

- Det er trist at det skal være slik, men jeg innser at noen mener det er nødvendig. Jeg kan ikke forstå at noen skal føle seg forhindret fra å møte opp i kirka selv om flagget henger på veggen i våpenhuset, sier Sandmæl til avisa Nordland.

 

Norges Kommentar Avis

I denne saken og saken i Kautokeino hadde jo Kr.F. en glimrende anledning til å gripe inn og stoppe "vandaliseringa" av menighetene under henvisning til Grunnlovens § 2, men det gjør de ikke. Tvert imot. De er så maktstjålne at de verken ser eller handler klart lenger - slik at de kan bruke sin maktposisjon og komme kristenfolket til hjelp. Man ser en viss sammenheng mellom ullen tale og glideflukten over i motstandernes rekker. Situasjonen man ser i Vågan menighet med "prestens" uttalelser hadde for få år siden avfødt læresamtaler og avskjedigelse, men ikke nå endog med en Kirke- og Kulturminister fra Kr.F.!! 

 

 

Norske muslimer hyller selvmordsbombere

-Han som bombet denne bussen har gjort noe veldig bra, sier en norsktalende muslim til Norge IDAG. Sammen med to andre venner ber de om å få ordet når de ser Norge IDAG filmer den utsprengte bussen som nå er på utstilling i Norge.

18. juni 2002 ble 17 sivile drept og 50 såret, da buss nr. 19 ble sprengt i luften. Det syntes Palestina-vennlige muslimer i Norge er bra. Vi trodde knapt våre egne ører da tre muslimer argumentere for hvor bra det er at bussen ble sprengt.

-Han som bombet denne bussen har gjort noe veldig bra, sier den norsktalende muslimen til Norge I DAG.

-Syntes du det er bra?? -Ja. -Hvorfor det? -Jo fordi jødene gjør det samme.

Syntes du det er bra at mange menneskeliv går tapt på en slik måte?
-Ja, hvis jødene gjør sånn, må palestinerne gjøre slik.

Det er «Folkemøte mot terror» som stiller ut den utbombede bussen i Bergen og Oslo, denne og neste uke. Bussen, som eskorteres av Israels ultra-ortodokse jøder er en del av en fredelig og upolitisk aksjon mot terror.

 

Norges Kommentar Avis

Vi husker godt det store muslimske folketoget på bortimot 30 000 demonstranter som gikk i Oslos gater og forlangte Salman Rushdies hode p.g.a. hans bok. Vi har heller ikke glemt drapsforsøket på forlagsdirektør Nygård - hvor sporene peker mot Iran. Vi husker også Huses statistikk over hvordan folkegrupper var representert i Norge ut fra religion og etnisitet, så dette fletter seg bar  inn i den samme rekke av utsagn - og er meget urovekkende. Det peker hen på og bekrefter bare hen på analysen i artikkelen vi nylig offentliggjorde av en forsker fra Oxford University. Vi vil absolutt anbefale at den leses og spres. Det er selve Norge verdifundament i kristendom og Grunnlov som krenkes ved slike utsagn som de overfor siterte.