Klipp og kommentar, 25.2.2004

 

Russland og Norge

Av Jørgen Høgetveit

En Jan Hansvoll, Kongsberg Forsvarsforening skriver i Aft. 25.2. d.å. om "Disens akilleshæl?" Et meget betimelig innlegg hvor han reiser spørsmålet om hva vi skal gjøre om general Diesen hovedstrategen bak Norges nye forssvarskonsept slår feil - og vi blir invadert av Russland? Han skriver:

  1. "at den tenkte utvikling kan vise seg å være feil, hva da?
  2. "- dessuten er det av den største viktighet at en slik dramatisk omlegging som nå finner sted, er folkets vilje."
  3. "Hva hvis ytterliggående og aggressive krefter atter skulle få overtaket i Russland? Det blir hevdet at vi burde følge Russlands utvikling i 20 - 30 år før vi fjerner invasjonsforsvaret.
  4. Diesen hevder at om Russland skulle falle tilbake: "ville det ikke la seg forene med den moderniseringen av økonomien som er nødvendig for å sikre Russlands offensive kraft." Han hevder at det kan R. Bare oppnå i samspill og avhengighet med omverdenen.
  5. Skribenten vurderer videre om Diesen tar feil - og Norge bare har en håndfull forsvarsspesialister på høyt avanserte våpen. Hva da? "En styrke uten nødvendig volum som kan holde ut over tid. Verneplikten er avviklet. Alt militært materiell for en hær av noen størrelse er skrotet." Videre nevnes at NATO er svekket og det samme kan være tilfelle med EU og om USA igjen har begynt sin isolasjonistiske politikk. Hva da - lille Norge? "Fristelsen til å gjøre et militært fremstøt, militant eller politisk, mot et forsvarsløst Norge." Vi med store rikdommer.
  6. J. Hansvoll sier videre: "Hans strategi har den svakhet at han går ut fra at verden styres av rasjonelle krefter."

Forfatteren sammenligner situasjonen i Russland med situasjonen i Tyskland i 1933. I løpet av få år var de topprustet og det uten oljen som Russland har rikelig av og skaffer seg fremmed valuta." De har også den teknologien som de trenger for å ruste opp og de har produksjonsapparatet.

Norges Kommentar Avis: Vi viser til en rekke artikler om dette i organet til AKF/ LYS og artikkelen på neste side i NKA (se Arkiv 1). Der finner du artikkelen "Gamlehunde gjør, Zreiner Gundersen advarer."

Fra ca. 1990 da forsvarsminister Holst reiste rundt og sa "vi har ingen fiender mer" til d.d. lyder dette langt inn i Forsvarets rekker og har etter hvert fått dramatiske konsekvenser for hæren - nærmest nedlagt - og flere andre forsvarsgrener. Vi er nærmest uten forsvar.

Vi har pekt på utviklingen innen NATO i forbindelse med Irak-krigen og situasjonen i FN - som i betydelig grad domineres av totalitære stater. Her er svekkelse og sprik alle veier.

Samtidig ser vi at Russland har fått en ny og sterk leder - som kommer fra den indre kjerne av KGB. Dessuten har Russland ikke og har aldri hatt noen Konstitusjon hvor lovene styrer makta. Deres nye leder - Putin - har sentralisert makta slik at han har styringa med nesten alt av media. Han har skaffet makta over hæren og etterretningen til en mann - en nær medarbeider. Han har utplassert raketter igjen både i Nord og i Kaliningrad. Endelig kommer meldingene i dag om at han - tre uker før valget - har avsatt regjeringa! Da skjønner man at Russland er farlig! Det er lite folkestyrt, har lite maktfordeling og har ressurser både i folk, natur, teknologi og etter hvert også økonomi til å forta de ønskede eventyr her Nord om vi er tilstrekkelig svekket og våre allierte mer enn opptatt med sine styrker på mange områder i verden. Da kan det gå galt igjen!

Atomteknologi på svartebørsen skriver Aft om den 23.2.-04. "Iran fikk tak i atomhemmeligheter fra det indiske subkontinent, opplyste talsmannen for det iranske utenriksdepartement- " Flere kilder nevner at det har lekket fra Pakistan og den "islamske atombombens far, Abdul Qadeer Kahn." Han har også spredd atomhemmeligheter og viktige komponenter til Iran, Libya og Nord-Korea. Det er brukt flere mellommenn og store summer. For en tid tilbake brakte andre kilder opplysninger om- så vidt jeg husker en tysker - som hadde solgt en uransentrifuge til Irak - redskap man trenger for å anrike uran til plutonium man trenger for atombomben.

Norges Kommentar Avis: Det er uhyggelig perspektiver over atombomben alene - med sine enorme sprengkraft og ødeleggelse av store områder og mennesker for generasjoner. I tillegg blir det enda mer skremmende når slik teknologi og våpenkraft kommer i hendene på totalitære stater med ledere som ikke skyr noen ting, men er drevet av blinde og rasende ideologier og eller religioner. Og enda verre blir det når man ser disse våpnene i hendene på slike regimer i Midt-Østen som allerede er som en kruttønne av religiøs, politiske ressursmessige motsetninger og konflikter. At Israel som bor midt oppi dette arsenal av våpen og hat - trenger den våpenkapasitet de har - skjønner en godt. Deres avskrekking kan til en viss grad holde motkreftene i sjakk - men hvor lenge?

HIV-smitte nær doblet blant homofile menn melder Aft. 25.2. og fortsetter. "Homsemiljøene i Oslo frykter en ny HIV-epidemi etter at antall meldte smittetilfeller nesten er doblet på et år. Fra 2002 til 2003 er antallet registrerte HIV-smittede homofile økt med 30 personer i 2002 til 57 i 2003. Minst 70% er smittet i løpet av 2002-2003." "For oss er dette en dramatisk økning - " sier man i Helseutvalget for homofile. Seks av 10 personer hadde utenlandsk opprinnelse, mange asylsøkere/innvandrere som var smittet før de kom til Norge.

Norges Kommentar Avis: Alvoret ved farene ved denne livsstilen har sunket en del de siste årene - meldes det. Dette p.g.a. at man har fått gode medisiner som holder de smittede symptomfrie osv.

Presset mot ytterligere ødeleggelsen av det bibelske kjønnsrollemønster får etter hvert klare og uhyggelige konsekvenser - helt i tråd med det Bibelen sier fra Gt og framover til NT og Rom kp.1. Det nytter ikke å trosse livets Skaper og opprettholder og regler han har gitt for å skape liv og holde det oppe. Han har lagt inn sperrer mot dødsveien som fører til den sikre død for den som krysser sperren og Guds vilje.