Klipp og kommentar, 25.8.2004

Av Jørgen Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

 

Norge I Dag nett har tre interessante oppslag den 25.08.2004.

 

The Passion-filmen enorm innflytelse

 

- Den innflytelse som filmen "The Passion of The Christ" har hatt, er enorm.

Det sier direktør for meningsmålingsinstituttet The Barna Research Group i USA,

George Barna. En undersøkelse instituttet har utført, viser nemlig at en tredjepart av voksne amerikanere har sett filmen. 13 millioner av disse har forandret i en viss grad på sitt religiøse liv, mens 11 millioner har endret noen av deres religiøse oppfatninger.

Når det gjelder endret religiøst liv, sier ni prosent at de nå ber oftere.
Undersøkelsen viser ellers at 67 prosent synes filmen var utmerket, 23 svarte den var god, mens sju prosent mente den var middels. To prosent vurderte den som under middels eller svært dårlig.

Undersøkelsen viser videre at noe mindre enn én promille har blitt kristne etter å ha sett filmen. Hvis tallet gir en korrekt beskrivelse av situasjonen, betyr det at opp mot 100.000 amerikanere er blitt kristne ved å se filmen.

I følge tall fra Scanbox har 167.000 sett filmen i Norge. Skulle undersøkelsen fra USA gi et rett bilde også av situasjonen her, vil det si at nærmere 170 mennesker har blitt omvendt ved å se filmen. Det er langt mer enn noen enkelt vekkelse de senere år har ført til.

Dessuten skal omkring 17.000 av de nordmenn som så filmen, ha endret religiøs oppfatning eller praksis i en viss grad hvis resultatene fra den amerikanske undersøkelse kan overføres til norske forhold.

Hvis tallene i en viss grad kan overføres til andre land i verden, betyr det at filmen har hatt en kolossal innflytelse på seerne.

Torbjørn Greipsland, KPK

 

Norges Kommentar Avis:

Undersøkelsen slik den er referert sier lite eller ingenting om hva man er "omvendt til", hva man ber om, hva endringen i "det religiøse liv" er eller har ført til, hva det vil si at man er "blitt kristen".  Hvis KPKs referat er korrekt - sier undersøkelsen ikke mer enn at filmen er sett av store skarer og at det har skjedd noe i religiøs retning, men spørsmålene må ha en helt annen grad av presisjon om syndenød og frelsestro på Jesu Kristi soningsdød for våre synder og oppreisning til et nytt liv. Et liv preget av Ordet og de andre nådemidlene og Gamle Adam overgitt til døden under loven. Jeg kan ikke se at filmen formidlet dette på en rett måte med forankring i Ordet alene. Hva blir da resultatet av filmen?

Det som imidlertid er et faktum er at filmen går i store kopiserier i araberverdenen - og etter hvert som en får på bordet filmens innhold - så blir det klarere og klarere at den er sterkt katolsk preget. Som en tidligere har skrevet så er en redd at denne filmen sammen med Ringenes Herre bereder grunnen for en religiøs verden som aldeles ikke fremmer sann kristendom.

 

 

Andaktsbøker både for voksne og ungdom i store opplag

 

Tre nå avdøde kristenledere med etternavnet Wisløff har skrevet andaktsbøker som er solgt i til sammen en halv million. Men også enkelte nålevende andaktsbokskribenter har bøker som selger bra.

 

Hos Luther Forlag topper pastor Fredrik Wisløff med 184.000 eksemplarer solgt av "Hvil eder litt/Hvil dere litt". "Med ham til Golgata" er solgt i 35.000 eksemplarer av, mens "Min bønnebok" har 22.300, og "Når en av de kjære går bort" så mye som 64.500 i salgstall.

Nå avdøde indremisjonsleder og biskop H. E. Wisløff har 130.000 som salgstall for "Stille stunder" og 49.000 for "Trygg tross alt".
Også Lunde Forlag har en Wisløff som har en andaktsbok som har solgt bra, nemlig ”Daglig brød” av professor Carl Fr. Wisløff (bildet), som nylig døde. Boken er solgt i 28.000 eksemplarer.

Mest av Lyskasteren
Men aller mest er det solgt av en andaktsbok for ungdom, ”Lyskasteren", skrevet av misjonsskolelærer Egil Sjaastad. Den er solgt i 40.000. En ny andaktsbok Sjaastad har skrevet for voksne, "Han vekker mitt øre", har foreløpig 2.000 som salgstall.

Forlagssjef Asbjørn Kvalbein har to andaktsbøker, ”Nærmere” og ”Verdier for livet” som er solgt i henholdsvis 4.000 og 3.000 eksemplarer.

Også andaktsboken ”Velt på Herren din vei”, som internathusmor Birgit Svindland har redigert, er solgt i 3.000, mens ”Ved kilden" av nå avdøde misjonsskolelærer Øyvind Andersen er solgt i 34.000.

Store salgstall har forlaget også for en andaktsbok av den nå avdøde forkynneren C. H. Spurgeon, ”Sjekkbok fra Troens bank”, som er solgt i 13.000 eksemplarer.

Ungdomsandakter topper
Også Verbum forlag har en storselger når det gjelder andaktsbøker for ungdom, nemlig Knut Tveitereids ”En helt overkommelig bibel”. Den kom ut i 2001 og er nå trykt i 30.000 eksemplarer.

Prokla-Media Forlag har solgt mest av en andaktsbok for ungdom, "WWJD i dag," av B. Shipman, 6150 eksemplarer. "Ild", med andakter for hele året, skrevet av presten Ivar Vik, er solgt i ca. 1000.

Hermon Forlag har for tiden 10 andaktsbøker i salg, og selger rundt 5.000 totalt hvert år. Avgjort bestselger blant andaktsbøkene de siste tre årene har vært ”E-mail fra Gud for tenåringer” av Claire og Curt Cloniger. Den er nå trykt i sitt tredje opplag, og det selges over 1.000 bøker per år.

Sambåndet forlag har gitt ut tre bøker på nynorsk med andakter for én måned. Annbjørg Barane har skrevet to av disse, ”Ei kvilestund” og ”Ei gledestund”, som har solgt i henholdsvis 3.000 og 2.000 eksemplarer. ”Ei gledestund” vil komme i nytt opplag. Forfatter Haldis Reigstad har i boken ”Guds lampe brenn” 31 andakter og like mange dikt. Boken er solgt i to tusen eksemplarer, og det blir nytt opplag.

Gunnar Ferstad har skrevet en andaktsbok for ungdom i konfirmasjonsalderen kalt ”Melding mottatt”. Første året solgte den 600 eksemplarer. KPK

Torbjørn Greipsland, KPK

 

Norges Kommentar Avis:

Vi ønsker ikke å si så mye mer om andaktsbøker enn det som Øyvind Andersen uttaler i sin andaktsbok. Han er redd for at andaktsbøkene skal fortrenge Bibellesningen. Og det som skiller ut hans andaktsbok fra de fleste andre er at hver andakt er en liten teologisk utlegging og "bibeltime". Her får en forklart ordene og satt det sentrale bibelordet inn i sin store åndelige og bibelske sammenheng. Og når andaktsboken fungerer slik kan den gi utdyping til den faste og jevne bibellesning. Så andaktsstunden med samlet familien bør være BIBELLESNING og bønn.

 

 

Kåre Willoch får ørefik av sin egen utenriksminister

 

Tidligere statsminister Kåre Willoch har møtt motbør fra egne rekker i Høyre for sin ensidige kritikk av Israel i Midtøsten-debatten. Blant dem er partiveteranen Jo Benkow. Men også Willochs egen håndplukkede utenriksminister i sin tid, Svenn Stray (82), mener sin tidligere regjeringssjef glemmer alle sider av konflikten.

 

Høyres partiveteran Jo Benkow stod sist uke fram i NRK Dagsrevyen med kritikk av Kåre Willochs rolle i Midtøsten-debatten. Selv bagatelliserte Willoch dette, men Benkow er ikke alene om å komme med kritikk. Svenn Stray, som i sin tid var utenriksminister i Willoch-regjeringen, sier til Norge I DAG at man ikke må glemme den historiske siden av konflikten.

Som Benkow mener også Svenn Stray at ikke alt som skjer på israelsk side kan forsvares, men at dekningen av Midtøstenkonflikten, med Willoch i spissen, har fått en slagside.

- Jeg tilhører dem som mener at Israel inntar standpunkt som ikke alltid er så fornuftige. Men når man skal forsøke å bedømme dette, så må man ikke glemme at alle palestinske retninger i sin tid ikke hadde som mål å opprette en palestinsk stat, men også å utslette Israel.
- Man må også være klar over at mye av Israels holdning – som vi kan finne meget ufornuftig – har en sammenheng med dette forholdet. De har følt seg truet på livet av de forskjellige palestinske retningene.

- Blir dette glemt av Willoch?
- Ja , det ser slik ut, sier Stray til Norge IDAG.

Raymond Haslien.

 

Norges Kommentar Avis:

Sakte men sikkert våkner opposisjonen innad i Høyre. Gamle veteraner sier Willoch imot. Det har vel også med at Rød Larsen og FN skjønner at de har satset på feil hest med Arafat. Han er blitt gammel og ikke den rette taktikker lenger, samt mister støtte i folket - så det er best å finne seg en bedre hest å ri til kamp mot Israel på. Derfor vil en nok mene at både Benkow og Stray - selv om de er gamle - burde rykket ut kraftigere før - og også nå burde de utdype og gi helhet til sin kritikk av de kreftene som vil Israel til livs. Vel og bra det som sies, men jeg merket meg at Benkow i intervju ved sin gebursdagsfeiring sa noe sånt som at da han forlot politikken  - ville han ikke bli en "syvende far i huset" som pep fra hornet. Det var vel en forsiktig hentydning til Willoch, men samtidig sa han altså noe som er svært utbredt. Nemlig at når man blir gammel, så bør man tie og overlate ordet til den neste generasjon - nesten uansett hvor galt saker og ting utvikler seg.

Nylig var jeg i en sammenheng hvor dette ble hevdet - og da siterte jeg Per Lønning - en mann jeg forøvrig sjelden gir min tilslutning, men i sin ungdom sa han i en replikkrunde: "Det er det samme om en er grønn av ungdom eller grønn av elde" så måtte det være fullt tillatt å ytre sine meninger. Og vi trenger de eldres oversikt og livserfaring. Ja, Skriften oppfordrer oss sågar å merke oss våre forfedre og utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro.